Chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả

(Baonghean) - Kết thúc năm 2013, huyện Quỳ Hợp đạt kết quả thu ngân sách nhà nước 120.948 triệu đồng, bằng 102,5% dự toán pháp lệnh và dự toán HĐND huyện giao; bằng 102% so với cùng kỳ, bên cạnh đó, đã tiết kiệm chi được trên 2.629 triệu đồng. Có được những kết quả này là nhờ tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý...

Theo Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, ông Bùi Thanh An, năm 2013 huyện Quỳ Hợp được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 117.950 triệu đồng. Ngay sau khi được giao chỉ tiêu, Quỳ Hợp đã tập trung đánh giá cụ thể tình hình, từ đó đề ra những biện pháp thực hiện các công tác quản lý, thu ngân sách. Đến năm 2013, ở địa bàn Quỳ Hợp đã có 29 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 28 doanh nghiệp đóng mã số thuế, 1 doanh nghiệp giải thể; có 55 điểm mỏ khai thác khoáng sản hết hạn được phép khai thác, sang năm 2014 sẽ có thêm 38 điểm mỏ hết hạn khai thác; bên cạnh đó, các chính sách của Chính phủ về miễn giảm thuế và cắt giảm chi tiêu ngân sách trong các lĩnh vực mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản... cũng tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho toàn xã hội, huyện Quỳ Hợp chú trọng công tác quản lý, thu ngân sách, đồng thời tiết kiệm, thận trọng trong việc chi ngân sách. Trong công tác thu ngân sách, huyện tập trung chỉ đạo công tác quản lý thuế đều trên các lĩnh vực. Từ việc lập bộ thuế, quản lý kê khai thuế, đăng ký mã số thuế qua mạng, các thủ tục thuê đất, lệ phí trước bạ, cấp hóa đơn,... Đồng thời quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra gắn với truy thu, thu hồi nợ đọng chống thất thu thuế. UBND huyện Quỳ Hợp đã thành lập 2 tổ chống thất thu trong khai thác, sản xuất kinh doanh khoáng sản; chống thất thu trong xây dựng cơ bản, vận tải tư nhân, tổ hợp sản xuất; chống buôn lậu. Chỉ đạo thành lập 9 đoàn đôn đốc thuế, thu hồi nợ đọng. Bên cạnh việc chống thất thu, đôn đốc thuế thu hồi nợ đọng, các đoàn công tác còn có nhiệm vụ gia tăng vai trò quản lý của nhà nước, tạo ra sự bình đẳng trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Ông Bùi Thanh An nói: "Quan điểm của Quỳ Hợp là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nhưng đồng thời cũng phải thực hiện nghiêm pháp luật về thuế...". 
Cán bộ thuế Quỳ Hợp thực thi nhiệm vụ ở cơ sở.
Cán bộ thuế Quỳ Hợp thực thi nhiệm vụ ở cơ sở.
Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Quỳ Hợp, Chi cục Thuế và các phòng, ban liên quan, UBND các xã trên địa bàn đã tập trung cao độ cho công tác kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể..., đặc biệt là công tác chống thất thu trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản. Bởi các điểm khai thác của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản nằm ở vùng sâu, vùng xa; địa bàn Quỳ Hợp xuất hiện nhiều đối tượng ngoại tỉnh (người Thái Nguyên, người Trung Quốc...) len lỏi vào vùng sâu thu mua quặng, tạo ra sự cạnh tranh trong thu mua, không lành mạnh, vừa gây thất thoát tài nguyên, vừa gây thất thu cho ngân sách nhà nước, các đoàn công tác chống thất thu xác định cần chú trọng việc thu thuế tại gốc.
Nhiệm vụ đề ra là phải kiểm soát chặt chẽ hàng hóa của các doanh nghiệp bán ra mà không xuất hóa đơn; kiểm soát đầu vào của doanh nghiệp; kiểm soát hàng hóa sản xuất ra trong ngày, trong ca để làm cơ sở ấn định thuế. Theo ông Trần Minh Đức - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quỳ Hợp: "Sau khi khảo sát cụ thể, chi tiết, Chi cục Thuế mời các doanh nghiệp thực hiện việc tự kê khai sản phẩm sản xuất ra trong tháng, yêu cầu thực hiện cam kết không bán hàng ra bên ngoài mà bán cho các xưởng luyện trên địa bàn nhằm tạo việc làm cho lao động địa phương và chống thất thu ngân sách. Với sự vào cuộc mạnh mẽ, không quản ngày đêm của các đoàn công tác, nạn thu mua trái phép, buôn lậu quặng các loại đã chấm dứt, các doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm các quy định đề ra...".
Kết thúc năm 2013, đã có 90 doanh nghiệp được thanh, kiểm tra. Số thuế truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra là 5.421 triệu đồng, gồm: truy thu thuế 4.120 triệu đồng, phạt vi phạm pháp luật về thuế 1.301 triệu đồng, truy hoàn 13 triệu đồng, giảm hoàn thuế GTGT 232 triệu đồng. Số thuế truy thu qua kiểm tra đã nộp vào ngân sách nhà nước đến ngày 23/12/2013 là 3.109 triệu đồng. Số thuế truy thu qua kiểm tra còn nợ chuyển kỳ sau là  1.690 triệu đồng. 80/90 doanh nghiệp xử lý truy thu thuế, 90% số doanh nghiệp có vi phạm. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện giảm lỗ 2.766 triệu đồng. Đội chống thất thu của huyện truy thu, xử phạt được 1.083,9 triệu đồng. Trong đó phát hiện, xử lý 19 trường hợp mua bán, vận chuyển quặng thiếc thô, truy thu và xử phạt 183,9 triệu đồng; phát hiện, xử lý 94 trường hợp mua bán, vận chuyển đá các loại không lập hóa đơn, chứng từ, xử lý truy thu, xử phạt 900,3 triệu đồng. Thông qua kiểm tra, kiểm soát, Đội chống thất thu thuế của huyện đã nâng cao được hiệu quả kê khai thuế của các doanh nghiệp qua từng thời kỳ. Sản lượng quặng thiếc năm 2013 tăng so với năm 2012 là 410 tấn, bằng 156%, thuế tài nguyên tăng so với năm 2012 là 8,79 tỷ đồng.
Đối với công tác kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, lãnh đạo Chi cục phân công cụ thể cho cán bộ quản lý địa bàn, giao chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu thu nợ đến từng cán bộ. Qua đó đã kiểm tra 5.165 tờ khai/5.524 tờ khai do doanh nghiệp gửi đến, đạt 93%. Kết quả có 2 doanh nghiệp kê khai bổ sung tăng thuế tài nguyên với số tiền tăng 204 triệu đồng; có 7 doanh nghiệp kê khai bổ sung doanh thu với số tiền là 4.956 triệu đồng. Số tiền nợ thuế đến ngày 31/12/2012 là 20.987 triệu đồng, đến 23/12/2013, tổng số tiền nợ thuế là 18.088 triệu đồng, giảm được 2.899 triệu đồng. Trong đó, tiền nợ thuế khó thu của năm 2012 là 3.009 triệu đồng; cuối năm 2013 là 1.988 triệu đồng, giảm được 1.021 triệu đồng; tiền nợ thuế đến 90 ngày của năm 2012 là 10.099 triệu đồng; cuối năm 2013 là 5.215 triệu đồng, giảm được 4.884 triệu đồng...
Trong công tác quản lý thuế các hộ kinh doanh cá thể, các cán bộ thuế đã lập bộ thuế môn bài năm 2013 cho 1.934 hộ; tổng số thuế là 503,5 triệu đồng, phát sinh lũy kế đến tháng 12/2013 số hộ là 2.056 hộ, số tiền 609 triệu đồng. Điều chỉnh tăng mức thuế 2 lần đối với ngành sản xuất mộc trên toàn địa bàn; điều chỉnh thuế đối với 100% hộ kinh doanh vận tải năm 2013 lên bậc 1 theo Quyết định số 41/2012-QĐ-UBND của UBND tỉnh. Phối hợp với đội chống thất thu của chính quyền huyện, xã, thị trấn xử lý 69 xe vận tải, truy thu và xử phạt thuế số tiền là 476,3 triệu đồng...
Sau một năm thực hiện nhiều biện pháp quản lý, thu ngân sách, đến 31/12/2013, Quỳ Hợp đạt kết quả thu ngân sách nhà nước là 120.948 triệu đồng, bằng 102,5% dự toán pháp lệnh và dự toán HĐND huyện giao; bằng 102% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu từ công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh là 98.359,63 triệu đồng, đạt 98,4%KH; thuế thu nhập cá nhân là 1.220 triệu đồng, đạt 81% KH; lệ phí trước bạ là 9.170 triệu đồng, đạt 103%KH; thu phí, lệ phí là 6.398 triệu đồng, đạt 136%KH; các khoản thu về đất là 2.322 triệu đồng, đạt 99%KH...
Một điểm đáng nói ở Quỳ Hợp trong năm qua là việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội; Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013. UBND huyện đã chỉ đạo tập trung ngân sách các sự nghiệp phân bổ sau để ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, trọng điểm như xây dựng các mô hình nông nghiệp, nước sạch, xây dựng trường học, xử lý khắc phục thiên tai... Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện chi tiêu tiết kiệm, chủ động trong công tác điều hành ngân sách, góp phần chống lạm phát. Đã tiết kiệm 10% lần hai được 1.255 triệu đồng và tiết kiệm 7 tháng cuối năm theo chỉ thị 09/CT-TTg được 1.374 triệu đồng.
Theo Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, ông Bùi Thanh An: "Dù đã có những kết quả trong quản lý, thu chi ngân sách nhưng địa bàn Quỳ Hợp vẫn còn tồn tại, hạn chế cần phải tiếp tục khắc phục. Đó là, một số khoản thu, sắc thuế chưa đạt kế hoạch đề ra; tình trạng thất thu thuế, nợ đọng thuế vẫn còn; ở một số địa phương cơ sở, công tác thu chi ngân sách vẫn chưa có sự cân đối, quản lý lỏng lẻo... Trong khi những khó khăn chung của nền kinh tế cả nước sẽ vẫn hiện hữu trong năm 2014, vì vậy, những giải pháp đã đề ra trong công tác quản lý, thu chi ngân sách vẫn được Huyện ủy, chính quyền Quỳ Hợp đẩy mạnh...".
Nhật Lân

tin mới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thả cá giống xuống sông Giăng. Ảnh: Bá Hậu

Thả 2 tấn cá giống trên sông Giăng và sông Lam

(Baonghean.vn) - Chiều 2/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Con Cuông, Đô Lương, Tương Dương đã tiến hành thả cá xuống lưu vực sông Giăng và sông Lam. 

Tài sản

Tổng kiểm kê tài sản công từ ngày 1/1/2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Nông dân Nghệ An chống rét cho vật nuôi, cây trồng

Nông dân Nghệ An chống rét cho vật nuôi, cây trồng

(Baonghean.vn) - Gần 1 tuần nay, tại Nghệ An, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu. Trong 2 ngày 1 và 2/3, ở các huyện miền núi, nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C, trời rét đậm, rét hại. Người dân phải tìm cách ứng phó, phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi…

Tăng trưởng tín dụng gặp khó?

Tăng trưởng tín dụng gặp khó?

(Baonghean.vn) - 2 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng tín dụng bao gồm dư nợ huy động và cho vay của các ngân hàng đều đạt thấp so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu cho thấy những khó khăn đang đối diện các doanh nghiệp và nền kinh tế…

Vụ Đông Xuân 2023-2024, bản Chắn (Thị trấn Thạch Giám, Tương Dương) liên kết với Viện Sinh học Nông nghiệp Việt Nam trồng khoai tây thương phẩm. Ảnh: T.P

Khoai tây ‘liên kết’ bén đất rẻo cao Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chuyển đổi từ những cây trồng kém hiệu quả như: sắn, ngô… sang trồng khoai tây theo mô hình liên kết với doanh nghiệp, nông dân rẻo cao Tương Dương đã có một vụ đông xuân bội thu. Từ đó, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp cho đồng bào nơi đây.

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

Nhận diện tâm điểm dòng kiều hối đầu năm 2024

(Baonghean.vn) - Theo dữ liệu mới nhất, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng đón đà tăng mạnh. Các chuyên gia cho biết xu hướng “nóng lên” này có sự đóng góp không nhỏ từ dòng kiều hối đổ về Việt Nam trong thời gian qua.

Quanh việc Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9 bị đề nghị xử phạt hành chính

Quanh việc Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9 bị đề nghị xử phạt hành chính

(Baonghean.vn) - UBND thành phố Vinh vừa đề nghị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9 số tiền 210 triệu đồng trong việc thực hiện thi công công trình mới. Điều này liệu có  bất ngờ đối với một dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ hơn 10 năm trước ?

Nuôi ngựa

Kỳ Sơn nỗ lực bảo tồn giống ngựa bản địa

(Baonghean.vn) - Nếu như trước đây, ngựa bản địa được nuôi khá nhiều tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn thì hiện nay, số lượng ngựa ngày càng giảm, nguy cơ mất giống ngựa quý này đang hiện hữu. Hiện nay, các ban ngành, địa phương đang nỗ lực bảo tồn giống ngựa này.

Xuân Hoàng

Ra Tết, tôm thương phẩm ở Nghệ An khan hàng, giá tăng cao

(Baonghean.vn) - Ra Tết, tôm thương phẩm trên địa bàn Nghệ An khan hàng, trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao, khiến giá tăng mạnh. Loại tôm cỡ 20 con/kg có giá 330.000 đồng/kg, loại 30 con/kg có giá 270.000 đồng/con... tăng 30.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.