#chất lượng cuộc sống

5 kết quả

Đường lên Nậm Cắn (Kỳ Sơn)

Chương trình mục tiêu quốc gia

(Baonghean.vn) - Ngoài chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo thực hiện 2 Chương trình Mục tiêu Quốc gia khác: Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới.
Nông thôn mới được gì?

Nông thôn mới được gì?

(Baonghean.vn) - Liên tục những ngày qua nhiều bản, làng miền núi mở hội vui vì được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng khắc luống rộn rã cả một vùng.