Châu Kim (Quế Phong): Tổ chức Lễ hội lồng tồng – Mùa vàng bội thu

(Baonghean.vn) - Sáng 09/02/2015, xã Châu Kim (Quế Phong) tổ chức lễ hội lồng tồng (xuống đồng) tại bản Đô.
 
Tiết mục văn nghệ của Bản Đô
Lễ cúng các vị thần linh
 
Lễ hội được mở đầu bằng lễ cúng các vị thần linh do người có uy tín của xã thực hiện để cầu cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, bà con nhân dân đoàn kết thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, quê hương giàu mạnh.
Vui nhảy sạp tại lễ hội
 
Năm 2014 xã Châu Kim đã có vụ đông xuân và vụ mùa thắng lợi, nhiều mô hình sản xuất được triển khai có hiệu quả như: mô hình cánh đồng mẫu lớn, mô hình lúa thương phẩm chất lượng cao Japonina 3, mô hình chuyên canh cây bắp cải; mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả; mô hình chăn nuôi gà, vịt theo hướng hàng hóa; mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản. Công tác chỉnh trang đồng ruộng, dồn điền đổi thửa được chú trọng thực hiện, cơ giới hóa nông nghiệp được đẩy mạnh và đã thay thế hoàn toàn sức kéo của gia súc. Diện tích gieo cấy lúa nước đạt 424 ha, năng suất bình quân đạt 55,58 tạ/ha. Tổng sản lượng lúa nước ước đạt 2.183 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 480,7kh/người.
Bà con dụi phân cho lúa
 
Đây là năm thứ 4, xã Châu Kim tổ chức lễ hội lồng tồng với quy mô cấp xã, chủ đề của lễ hội năm nay là “Mùa vàng bội thu”. Năm nay lễ hội tổ chức muộn hơn so với đợt cấy đại trà, mang ý nghĩa nhắc nhở bà con nhân dân tăng cường công tác chăm bón và bảo vệ để đảm bảo năng suất và sản lượng. Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm giữ gìn và bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây.
 
Ninh Tiến Anh
UBND huyện Quế Phong