Châu Tiến -Quỳ Châu vào vụ đông Xuân

(Baonghean.vn) - Châu Tiến là xã miền núi nằm trong thung lũng ven sông Hiếu, có quốc lộ 48 chạy qua, cách huyện lỵ Quỳ Châu 15km về phía Tây Bắc. Là nơi gặp nhau của sông Hạt (Nậm Hạt), sông Viết (Nậm Niên) và sông Quàng, trước khi đổ ra sông Hiếu; ngoài ra còn có một mạng lưới dày đặc các khe suối nhỏ bắt nguồn từ các núi cao đổ về...

Tất cả tạo nên một hệ thống cung cấp nước tự nhiên dồi dào cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Điều đó đã làm cho đồng báo Thái ở đây có điều kiện phát triển trồng trọt lúa nước, điển hình là sự sáng tạo trong công tác thủy lợi truyền thống ngăn sông đưa nước về đồng bằng hệ thống cọn nước được bà con làm bằng tre, nứa lấy từ rừng về, tạo nên một cảnh quan môi trường tự nhiên tuyệt đẹp. Khi vào vụ cấy trên cảnh đồng Châu Tiến như một bức tranh đặc sắc, đặc trưng bản sắc của vùng văn hóa miên Tây Bắc Nghệ An.

Đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp
Vận chuyển vật liệu gia cố bờ kè ngăn sông
Sửa chữa lại cọn nước để phục vụ tưới tiêu vụ đông
Ngăn sông đưa nước vào đồng bằng hệ thống cọn nước truyền thống của đồng bào Thái
Gùi mạ xuống đồng
Gùi là phương tiện chuyển mạ xuống đồng truyền thống
Bà con Châu Tiến tranh thủ thời tiết tốt xuống đồng
Hệ thống thủy lợi truyền thống đang được gìn giữ và phát huy hiệu quả
Hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng ở Châu Tiến
Bức tranh nông nghiệp Châu Tiến bên sông Hiếu
Hệ thống thủy nông đặc trưng của Châu Tiến
Đánh bắt cá trên sông Hiếu
Nuôi cá bè bên sông

                                                                                                                                                                                                   Sỹ Minh