Chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Theo Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011, từ ngày 15/11/2011, gia đình, thân nhân các hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ có một số chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước như sau:


- Đối tượng áp dụng gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ.


- Quyền lợi của gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ: học sinh là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ được miễn học phí khi học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập theo quy định của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 -2011 đến năm 2014- 2015.


Ngoài ra, gia đình và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau: tai nạn, hoả hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc gia đình phải di dời chỗ ở thì được trợ cấp mức 2 triệu đồng/suất/lần; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp ốm đau từ 1 tháng trở lên hoặc điều trị 1 lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên được trợ cấp mức 500 ngàn đồng/suất/lần.


Chế độ trợ cấp trên không quá 2 lần trong 1 năm đối với một đối tượng.


Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích thì được trợ cấp mức 1 triệu đồng/suất.


- Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện theo quy định của Luật ngân sách. Những người thuộc đối tượng quy định trên thôi hưởng chế độ khi hạ sĩ quan, binh sĩ thôi phục vụ tại ngũ, hy sinh, từ trần hoặc vi phạm kỷ luật bị tước danh hiệu quân nhân.


Những người có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật. Nghị định này thay thế Nghị định số 106/2007 ngày 22/6/2007 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.


Phòng Bạn đọc