Chi cục thuế và BHXH Hoàng Mai Ký quy chế phối hợp công tác

(Baonghean.vn)-Chiều ngày 22/7, Bảo hiểm xã hội và Chi cục thuế thị xã Hoàng Mai tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác năm 2015.
 
Để nâng cao hiệu quả trong công tác thu thuế và Bảo hiểm xã hội đối với Doanh nghiệp trên địa bàn đạt kết quả cao, cơ quan Chi cục thuế và Bảo hiểm xã hội đã thống nhất và ký hết quy chế phối hợp về các nội dung: Trao đổi thông tin về tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương tham gia các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và nộp thuế. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, cung cấp danh sách các tổ chức trả thu nhập, danh sách người lao động và mức thu nhập trích nộp Bảo hiểm xã hội nhằm giúp hai cơ quan phát hiện ngăn ngừa rủi ro, chống thất thu thuế, Bảo hiểm xã hội của các tổ chức, cá nhân.                                                                                
Đại diện Chi cục Thuế và cơ quan bảo hiểm xã hội Thị xã ký kết qui chế phối hợp
 Bích Hường 
 (Đài TTTH Hoàng Mai)