Chi cục Văn thư – Lưu trữ tập huấn nghiệp vụ năm 2015

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình công tác năm 2015, sáng 16/9 tại Thành phố Vinh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ.

Tham gia lớp tập huấn, có 170 học viên là lãnh đạo Văn phòng, Phòng hành chính - Tổng hợp, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; lãnh đạo phòng Nội vụ, chuyên viên phòng Nội vụ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và lãnh đạo, công chức văn phòng, văn thư lưu trữ các huyện, thành thị…

170 học viên tham gia lớp tập huấn công tác văn thư - lưu trữ năm 2015

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được phổ biến, hướng dẫn nội dung quản lý Nhà nước về công tác văn thư lưu trữ; trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ. Hướng dẫn lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Tổ chức cho học viên thực hành chỉnh lý tài liệu và tham quan cách bố trí, bảo quản tài liệu lưu trữ tại lưu trữ Lịch sử tỉnh…

Ông Nguyễn Thiên Ân, Nguyên Trưởng phòng Nghiệp vụ địa phương - Cục Văn thư - lưu trữ Nhà nước hướng dẫn các chuyên đề cho các học viên

Căn cứ nội dung tập huấn học viên đã đưa ra các câu hỏi, tình huống diễn ra trong thực tế để Lãnh đạo chi cục Văn thư lưu trữ cùng báo cáo viên trao đổi, thảo luận và giải đáp các nội dung học viên quan tâm. Thông qua lớp tập huấn học viên đã hiểu rõ hơn các nội dung đang thực hiện và được cập nhật các kiến thức mới về công tác văn thư lưu trữ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Ngọc Anh