Chỉ đạo, điều hành nổi bật tuần qua của Chính phủ, Thủ tướng

(Baonghean.vn) - Báo cáo Thủ tướng về phí môi giới xuất khẩu lao động Đài Loan; Chuẩn bị xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam; Chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên, nghỉ hưu; Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết;... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật tuần qua của Chính phủ, Thủ tướng.

1. Báo cáo Thủ tướng về phí môi giới xuất khẩu lao động Đài Loan

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thông tin báo chí phản ánh người lao động Việt Nam tại Đài Loan phải trả phí môi giới lao động quá cao.

Theo báo chí phản ánh, chiếm 60% trên tổng số lao động đi nước ngoài, Đài Loan là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng thu phí “trên trời” và nạn bỏ trốn khiến Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ đánh mất thị trường này.

 

2. Chuẩn bị xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Một tuyến đường bộ cao tốc ở nước ta - Ảnh: Internet
Một tuyến đường bộ cao tốc ở nước ta - Ảnh: Internet

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Thông báo kết luận nêu rõ, đây là dự án quan trọng quốc gia, vì vậy cần thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

3. Chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên, nghỉ hưu

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (gọi tắt là Luật).

Về chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên Nghị định quy định quân nhân chuyên nghiệp phục viên theo điểm a,c khoản 3 Điều 40 của Luật được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm phục viên; được hỗ trợ đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

Bên cạnh đó, được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi phục viên; được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Quân nhân chuyên nghiệp phục viên cũng được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; hoặc được ưu tiên khi xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

4. Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. ảnh: thuathienhue.gov.vn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Ảnh: thuathienhue.gov.vn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch liên kết; loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác động để xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với các giao dịch độc lập có cùng điều kiện.

Cơ quan thuế thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với các giao dịch liên kết của người nộp thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất quyết định hình thức để không công nhận các giao dịch liên kết làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên kết để xác định đúng nghĩa vụ thuế quy định tại Nghị định này.

5. Nam Đàn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Nam Đàn nói riêng cần quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư, Nghị quyết 32/2016/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững, hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên các địa bàn xã nghèo, khó khăn, triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và tổ chức lại sản xuất hợp lý. 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, thông tin; nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân; xác định rõ mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo cho nhân dân trong những năm tới.

Căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và điều kiện, thế mạnh của địa phương, tiếp tục rà soát, xác định những nội dung ưu tiên, quy mô, lộ trình và các giải pháp tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tập trung hoàn thành các nội dung, tiêu chí ở các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; xây dựng nông thôn mới Nam Đàn phải đặt trong mối quan hệ với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An, với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch trên địa bàn huyện; UBND tỉnh Nghệ An ưu tiên huy động nguồn lực giúp huyện Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và phấn đấu huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

6. Xử lý nghiêm DNNN chưa công bố thông tin

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chỉ đạo về việc công bố thông tin của các doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo doanh nghiệp nhà nước trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử do Bộ, ngành, địa phương quản lý và đăng tải thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với doanh nghiệp nhà nước và người quản lý doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; công khai nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

7. Bảo đảm sự tương tác giữa 2 Cổng thông tin quốc gia

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng giải pháp công nghệ bảo đảm sự tương tác giữa Cổng thông tin dịch vụ (TTDV) công quốc gia với Cổng thông tin một cửa (TTMC) quốc gia.

Việc triển khai một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo Quyết định 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành cần tập trung triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm lộ trình thực hiện theo kế hoạch tổng thể, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa. Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường hướng dẫn và ứng dụng giấy phép điện tử trong quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện một cách thông suốt.

8. Không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành Công ty cổ phần

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vừa qua, Bộ Tư pháp có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ không đưa Phòng công chứng vào danh mục chuyển thành công ty cổ phần.

Theo quy định của Luật công chứng thì Văn phòng công chứng được tổ chức theo mô hình công ty hợp danh, không quy định theo hình thức công ty cổ phần. Luật công chứng cũng quy định chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, theo đó trường hợp không cần thiết duy trì Phòng công chứng thì Sở Tư pháp lập Đề án chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng có quy định về mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc và trình tự, thủ tục chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng. Nghị định số 29/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/5/2015.

9. Quy định mới về miễn thuế đất nông nghiệp

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng:

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm cả nhận thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp).

- Hộ gia đình, cá nhân là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh và hộ gia đình, cá nhân nhận đất giao khoán ổn định của công ty nông, lâm nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

10.Quy định về hòa giải thương mại

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định rõ nguyên tắc, chính sách, điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại.

Nghị định yêu cầu việc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại phải đảm bảo nguyên tắc các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác. Nội dung thỏa thuận hòa giải không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ, không xâm phạm quyền của bên thứ ba./.

Thái Bình

(Tổng hợp)

Tin mới

Tản văn hay: Bão trong từng vụn ký ức

Tản văn hay: Bão trong từng vụn ký ức

(Baonghean.vn) - Ký ức miên man của Nguyễn Thu Hà đã mô tả những cơn bão nhưng không trực tiếp nhắc đến gió mưa gào rú. Ngược lại, biết “bão luôn là những mất mát, đau thương” đấy, nhưng tác giả dành chỗ trong trái tim mình để nhớ về những kỉ niệm ấm áp lưu luyến, khi nghe tiếng loa xóm báo bão, khi ăn món ăn dân dã mà “xa xỉ” trong đêm mất điện, khi quấn trong chăn nghe kể chuyện, khi chui nấp dưới gầm giường ướt như chuột lột, khi dọn dẹp sau bão… 
Từ trái qua phải các bị can Nguyễn Duy Hùng, Cao Đăng Chương và Trần Khắc Tú. Ảnh: Hồng Ngọc

Khởi tố thêm 03 bị can liên quan tới sai phạm xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương

(Baonghean.vn) - Quá trình mở rộng điều tra liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Xí nghiệp Thủy lợi Đô Lương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuỷ lợi Bắc Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khởi tố thêm 3 bị can.
Chuyện V-League và các đội trẻ

Chuyện V-League và các đội trẻ

(Baonghean.vn) - Nhiều đội bóng chỉ đủ “nuôi” đội 1, còn các tuyến trẻ thì đến đâu hay đó mà vẫn cứ tồn tại dai dẳng ở V-League nhờ vô vàn những cách thức co kéo.
Khoảnh khắc xe tải và xe ca va chạm khiến 24 người bị thương

Khoảnh khắc xe tải và xe ca va chạm khiến 24 người bị thương ở Tân Kỳ, Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Vào lúc 6h30 sáng 06/10, tại ngã tư Tân Đồng - Tân Phú, huyện Tân Kỳ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ca mang biển kiểm soát: 37F-002,06 chở công nhân Nhà máy may Minh Anh (đi hướng Quỳ Hợp xuống Tân Kỳ) va chạm với xe đầu kéo, biển kiểm soát: 37R- 03876 đi hướng ngược lại.
Rau xanh tăng giá mạnh sau lũ

Rau xanh tăng giá mạnh sau lũ

(Baonghean.vn) - Mưa lũ kéo dài khiến hơn 11.000ha hoa màu bị hư hại, trong đó, phần lớn là diện tích rau vụ đông. Hiện, các vùng sản xuất rau màu trọng điểm như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Nam Đàn… đang chờ nước rút, nắng hửng để gieo trồng lại. 
Giáo viên Kỳ Sơn chung tay giúp đỡ học sinh vùng lũ quét

Giáo viên Kỳ Sơn chung tay giúp đỡ học sinh vùng lũ quét

(Baonghean.vn)- Sau trận lũ quét kinh hoàng khiến nhiều học sinh ở 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ chịu cảnh màn trời chiếu đất do nhà cửa, sách vở bị cuốn trôi và đất đá vùi lấp, các cán bộ, giáo viên Trường THPT Kỳ Sơn đã đồng hành cùng các em, tổ chức ăn ở cho học sinh tại Ký túc xá của trường để ổn định việc học tập.