Chỉ đạo tổ chức hoạt động Tết Trung Thu năm 2013

(Baonghean) - Ngày 22/8/2013, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại ký Công văn  5900/UBND-VX. Nội dung công văn như sau:

Để triển khai thực hiện tốt các hoạt động cho trẻ em dịp Tết Trung Thu năm 2013, "Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” trong Tháng hành động vì trẻ em, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nhiệm vụ:

1. Tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất để tất cả trẻ em được đón Tết Trung Thu tại cộng đồng vui vẻ, an toàn, lành mạnh và thân thiện; định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia các hoạt động văn hóa, trò chơi truyền thống; sáng tạo, an toàn, lành mạnh.

2. Thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để động viên trẻ em bước vào năm học mới với những nỗ lực vượt khó; vui đón Tết Trung Thu cùng trẻ em tại cộng đồng.

3. Tổ chức các hoạt động Tết Trung Thu thiết thực và tiết kiệm, thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí: cắm trại, làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, các cuộc thi thể thao... góp phần để trẻ em phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần.

4. Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tăng cường thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các loại thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu; có biện pháp, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất độc hại, bạo lực, kích động, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tăng cường truyền thông về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt vì trẻ em; phê phán, lên án các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức hoạt động

Tết Trung Thu năm 2013  trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch chi tiết phối hợp UBND huyện Tương Dương chỉ đạo tổ chức điểm Tết Trung Thu  năm 2013; tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động Tết Trung Thu về UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên.