Chi hội Nhạc sĩ tại Nghệ An đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baonghean.vn) - Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Nghệ An đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 xác định vị thế mới trong chiến lược sáng tạo các tác phẩm tâm huyết, xứng tầm là nhạc sĩ trên quê hương Bác Hồ.
 
Quang cảnh đại hội
Nhạc sĩ Hoàng Thành, Chi hội trưởng báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015
 
Với 26 nhạc sĩ hội viên, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Nghệ An thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp âm nhạc chung của đất nước, được Hội Nhạc sĩ Việt Nam đánh giá cao như các nhạc sĩ: Ánh Dương, Lê Hàm, Hoàng Thành, Phan Thanh Chương, Mai Cường, Tiến Dũng, Trần Vương, Lương Tuyển, Thanh Lưu, Dương Hồng Từ, Văn Thế, Quang Vượng…
 
Nhiệm kỳ 2010-2015, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Nghệ An đã có nhiều nhạc sĩ đạt nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và của địa phương trao tặng. Xây dựng được đội ngũ sáng tác trẻ có phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn cao.
 
Nhạc sĩ Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đánh giá cao vai trò các nhạc sĩ tại Nghệ An
 
Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu để phát triển âm nhạc nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó nhấn mạnh tiếp tục tạo điều kiện cho các nhạc sĩ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp để sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị chân - thiện - mỹ, có tâm huyết và xứng tầm là nhạc sĩ trên quê hương Bác Hồ; tiếp tục quan tâm, đầu tư cho sáng tạo nghệ thuật, nhất là đội ngũ sáng tác kế cận; tăng cường các hoạt động góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát triển ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Quốc hội ban hành Luật Âm nhạc nhằm tạo ra một thiết chế tổng hợp cho các hoạt động âm nhạc, đảm bảo tính định hướng cho việc xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IX.
 
Quốc Khánh
Truyền hình Quốc hội tại Nghệ An