Chi tiết số lượng xóm sau sáp nhập ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Dự kiến, sau sáp nhập thì Nghĩa Đàn sẽ còn 185 xóm, giảm được 125 xóm.

Theo thống kê, toàn huyện hiện có 310 xóm, khối (gọi chung là xóm). Theo quy mô được quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ thì chỉ có 1 xóm đảm bảo tiêu chí (250 hộ), 217 xóm dưới 50% tiêu chí, thậm chí có một số xóm dưới 20% tiêu chí (dưới 50 hộ).

Dự kiến, sau sáp nhập thì Nghĩa Đàn sẽ còn 185 xóm, giảm được 125 xóm. Ảnh: Thái Trường
Yêu cầu đặt ra là phải tiến hành sáp nhập các xóm để tăng quy mô, giảm đầu mối, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở xóm và nâng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ xóm. Dự kiến, sau sáp nhập thì Nghĩa Đàn sẽ còn 185 xóm (giảm được 125 xóm).

Đồng chí Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn cho biết: Việc sáp nhập khối, xóm là việc cần thiết trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trong thời gian tới, việc sáp nhập chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của nhân dân. Vì vậy, Nghĩa Đàn xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ về việc này.

"Đặc biệt là lấy ý kiến nhân dân, để tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao nhất. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quần chúng nhân dân. Vấn đề này rất cần ý thức, trách nhiệm, sự sáng tạo và sự đồng lòng, chung tay của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện nhà", Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn cho hay.

Dự kiến số lượng xóm, khối sau sáp nhập ở Nghĩa Đàn

TT

Đơn vị

Số xóm, khối hiện nay

Dự kiến số lượng xóm, khối sau sáp nhập

1

Thị trấn Nghĩa Đàn

14

7

2

Xã Nghĩa An

12

7

3

Xã Nghĩa Khánh

17

11

4

Xã Nghĩa Đức

13

9

5

Xã Nghĩa Tân

6

4

6

Xã Nghĩa Thắng

6

5

7

Xã Nghĩa Liên

13

5

8

Xã Nghĩa Hiếu

8

4

9

Xã Nghĩa Hưng

15

8

10

Xã Nghĩa Minh

8

5

11

Xã Nghĩa Hồng

14

8

12

Xã Nghĩa Thịnh

10

6

13

Xã Nghĩa Mai

23

11

14

Xã Nghĩa Lâm

16

7

15

Xã Nghĩa Sơn

9

6

16

Xã Nghĩa Trung

19

9

17

Xã Nghĩa Bình

8

6

18

Xã Nghĩa Phú

6

5

19

Xã Nghĩa Hội

19

11

20

Xã Nghĩa Lợi

10

7

21

Xã Nghĩa Lạc

6

5

22

Xã Nghĩa Thọ

5

4

23

Xã Nghĩa Long

12

6

24

Xã Nghĩa Lộc

27

21

25

Xã Nghĩa Yên

14

8

 

Tổng

310

185