Chìa khóa thực hiện đổi mới, chỉnh đốn tổ chức Đảng

(Baonghean) - Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các tổ chức cơ sở đảng đến mỗi đảng viên đã tích cực phát huy những ưu điểm, đồng thời thẳng thắn đánh giá, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Chính vì vậy, có nhiều yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ đã được khắc phục, khẳng định lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Chuyển động đều ở các cấp
 
Trên tinh thần nhìn thẳng, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né trách, Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra 4 nhóm giải pháp chính vừa đảm bảo tính đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi vừa kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, “nói đi đôi với làm”; vừa tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhất; đặc biệt, đề cao công tác tư tưởng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vì vậy, chỉ sau 3 năm, ở cơ sở đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt, dần khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Mô hình trồng hoa ly cho thu nhập cao của nông dân xã Nghĩa Hòa, Thị xã Thái Hòa. Ảnh: T.D
 
Ở xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống bằng những minh chứng cụ thể. Đồng chí Phan Đình Hiền, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: “Quá trình thực hiện, Đảng bộ đã khắc phục tình trạng cán bộ xa dân, thiếu tinh thần trách nhiệm; cấp ủy thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức nâng lên, gương mẫu và tự giác hơn với công việc theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, nhất là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức.
 
Đặc biệt, ý thức kiểm điểm, phê bình và tự phê bình trong mỗi tổ chức thẳng thắn và trách nhiệm hơn vì sự lớn mạnh của tổ chức và sự trưởng thành của đồng chí mình. Cấp ủy luôn thể hiện rõ thái độ và bảo vệ cái đúng, không bao che, giấu giếm khuyết điểm của tập thể hay cá nhân; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tôn trọng tập thể, gần dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân trong quá trình lãnh đạo, điều hành”. Từ những chuyển động đó xã Quỳnh Đôi đã xây dựng thành công xã chuẩn nông thôn mới trong năm 2014, tạo tiền đề để địa phương này tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
 
Lãnh đạo Phòng Đô thị Thái Hòa (bên phải) trao đổi với PV Báo Nghệ An về việc thực hiện một số dự án theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của BTV Thị ủy
 
Còn ở xã An Hòa (Quỳnh Lưu), trên cơ sở học tập, nghiên cứu Nghị quyết, Chỉ thị, Đảng bộ xã đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, phân công cấp ủy phụ trách vùng, phụ trách điểm; đối với đảng viên gắn trách nhiệm với từng khu dân cư, làm nòng cốt ở tổ liên gia, phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu mọi phong trào ở địa phương. Vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã thực sự tạo sức lan tỏa, tạo động lực tinh thần cỗ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện các Nghị quyết của Đảng gắn với các phong trào ở địa phương như xây dựng nông thôn mới, dồn điền, đổi thửa, xóa đói, giảm nghèo cũng như thực hiện các nghĩa vụ công dân.
 
Cùng với đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra, từ đó hạn chế sai phạm của tổ chức và sự suy thoái của cán bộ, đảng viên, góp phần làm trong sạch tổ chức và cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện 1 chi ủy và 16 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó đã làm rõ và xử lý kỷ luật cách chức 1 bí thư chi bộ, khiển trách 2 đồng chí làm mất đoàn kết nội bộ; khiển trách 13 cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách DS - KHHGĐ.
 
Tại Thị xã Thái Hòa, hàng năm Ban Thường vụ Thị ủy đều tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân nghiêm túc. Tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy đều đóng góp ý kiến. Nội dung phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng, không khí thảo luận dân chủ, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, trên tinh thần xây dựng. Các vấn đề quan trọng liên quan đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy đều được đặt ra để phân tích, mổ xẻ. “Ngoài việc kiểm điểm cuối năm, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, Ban Thường vụ Thị ủy đều kiểm điểm, đánh giá kết quả việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đối chiếu với chỉ tiêu, mục tiêu theo kế hoạch công tác năm cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ để kịp thời tìm ra những giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực”, đồng chí Phạm Quang Toản, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa cho biết. 
 
Còn ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc và xác định 9 việc cần làm ngay. Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức đảng bám sát các nội dung theo ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách để có giải pháp triển khai thực hiện cụ thể như: Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ; các giải pháp kiên quyết xử lý, khắc phục các tiêu cực trong công tác cán bộ.
 
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chấn chỉnh việc cấp phép, quản lý hoạt động khoáng sản, xử lý kiên quyết, triệt để, nghiêm khắc các vi phạm; soát xét lại các dự án đầu tư có sử dụng đất nhưng không triển khai hoặc không có năng lực triển khai, chuyển đổi mục đích sử dụng không phù hợp quy hoạch, nhất là những dự án sử dụng đất trong đô thị để kiên quyết xử lý... Đồng chí Đậu Văn Thanh, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: “Trong những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng đã thực nghiêm túc, quyết liệt, cơ bản đúng thời gian, tiến độ, hoàn thành cơ bản nội dung công việc đề ra. Nghị quyết Trung ương 4 đã được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu đã góp phần tạo chuyển biến trong mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó tạo nên sức chiến đấu mới cho tổ chức cơ sở đảng”. 
 
Minh Chi - Nhật Lệ
(Còn nữa)