Chia sẻ kinh nghiệm đẩy mạnh phong trào thi đua

(Baonghean) - Sáng 11/7, Khối  thi đua Văn hóa - Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm  và bàn giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan -  Khối trưởng, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì.

6 tháng đầu năm, 7/7 đơn vị  trong khối  đều quan tâm triển khai thực hiện phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị và ngành mình. Trong đó, một số đơn vị đã đề ra được nội dung, biện pháp thúc đẩy các phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, sở ngành vững mạnh toàn diện, đưa các hoạt động văn hóa - giáo dục, y tế, thể thao, du lịch, lao động thương binh và xã hội và báo chí… đạt kết quả cao, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao. Để đưa công tác thi đua  khen thưởng đạt kết quả cao và trở thành Khối tiêu biểu, các đơn vị trong khối nhất trí, sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng tiêu chí làm tốt công tác tự kiểm tra đánh giá và tôn vinh đưa phong trào đi vào thực chất, hiệu quả.


V.Đ