Chiếc đèn dầu

Chiếc đèn dầu đứng im trong xó 
Dễ ba lăm năm rồi
Chiếc đèn dầu từng rọi sáng đêm đêm
Cho anh hành văn giải toán
Cho út ôm mèo đùa giỡn 
Chị nhẩm thư anh nơi tuyến lửa bay về
Mẹ khẽ khàng câu ví đêm khuya
Xay giã dần sàng bớt mệt
Cha dóc thừng bện chão 
Néo lại trang bừa xuống mạ buổi mai.
 
Lại nhớ đêm dài trời động
Mưa tuôn ướt sũng chiếu nằm 
Nhà tranh thấp thoáng bóng đèn
Cha tìm mo cau, con lần mái dột…
 
Hôm nay nhà cao đỏ chót 
Phố rộng đường xe huyền ảo đèn màu 
Bỗng quên đi năm tháng đèn dầu 
Đèn một mình đứng im bóng tối
Tôi nâng đèn như người chịu tội
Bấc khô, cổ vẹo, thân tàn
Bụi phủ dày mấy lớp thời gian.
 
Trần Quang Chiểu