Chính phủ sắp có quỹ đầu tư 2.000 tỷ đồng cho startup vay

Hiếu Công 08/08/2018 07:28

Quỹ đầu tư có ngân sách khoảng 2.000 tỷ đồng và không thuộc ngân sách Nhà nước. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo có thể vay và nhận các đầu tư từ quỹ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, góp ý xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để cho vay, tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, Chính phủ đã quyết định thành lập quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, để rót vốn đầu tư vào các startup.

Quỹ đầu tư hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng lập.

Quỹ cũng sẽ tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân, tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quỹ đầu tư của Chính phủ dự kiến có số vốn 2.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.
Quỹ đầu tư của Chính phủ dự kiến có số vốn 2.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Theo dự thảo Nghị định đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xây dựng, vốn điều lệ do Ngân sách Nhà nước cấp cho quỹ là 2.000 tỷ đồng. Điều kiện cho vay là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa muốn vay cũng phải bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án; có khả năng hoàn trả vốn vay và đáp ứng được các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Lãi suất cho vay của quỹ không vượt quá 80% mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại, trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại có trên 50% vốn sở hữu Nhà nước. Lãi suất cho vay được chia thành các mức khác nhau, được xác định theo thời hạn cho vay, lĩnh vực hoạt động hoặc xếp hạng mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp (nếu có).

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh dự thảo Nghị định phải bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước. Ông đồng tình góp ý của các bộ, quy định quỹ trực thuộc Bộ KH&ĐT, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cơ cấu tổ chức của quỹ gồm hội đồng quản lý và các thành viên hoạt động kiêm nhiệm. Tuy nhiên, Phó thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT mời các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học am hiểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia hội đồng quản lý quỹ, bảo đảm tính hiệu quả, chuyên nghiệp trong thẩm định, ra quyết định cho vay, tài trợ.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhất trí quỹ áp dụng phương thức cho vay, tài trợ trực tiếp chứ không ủy thác cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua các ngân hàng thương mại.

Trước băn khoăn của các bộ, ngành về làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm ra quyết định cho vay, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo có nhiều rủi ro, mất vốn, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT tiếp tục xây dựng quy định chặt chẽ về đối tượng cho vay, thủ tục, trình tự, thẩm quyền của hội đồng quản lý quỹ, tăng cường minh bạch, giảm thiểu rủi ro khi cho vay, tài trợ.

Yêu cầu Bộ KH&ĐT hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ cho ý kiến ban hành vào cuối quý III.

Theo zing.vn
Copy Link
Chính phủ sắp có quỹ đầu tư 2.000 tỷ đồng cho startup vay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO