Chính quyền quân sự Thái Lan lập Ủy ban hòa giải và cải cách

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Các chiến dịch an ninh nội địa Banpot Phunpian ngày 17/6 cho biết chính quyền quân sự Thái Lan đã thành lập một ủy ban mới chịu trách nhiệm tiến hành hòa giải và cải cách - hai bước chủ chốt trong lộ trình mà chính quyền quân sự đưa ra hướng tới tổng tuyển cử.
 
Binh sỹ Thái Lan gác tại Đài kỷ niệm Chiến thắng ở Bangkok ngày 8/6. Nguồn: AFP/TTXVN
 
Theo ông Phunpian, cơ quan này, mang tên Ủy ban Hòa giải và Cải cách (CRR), sẽ chịu trách nhiệm thu thập ý kiến và đề xuất của các cơ quan nhằm đưa ra một kế hoạch hòa giải và cải cách đất nước. 
 
CRR, chịu sự quản lý của Văn phòng Thư ký thường trực Quốc phòng, bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ hữu quan. Trung tâm Hòa giải phục vụ Cải cách được thành lập trước đó nhằm giám sát tiến trình hòa giải sẽ chịu sự quản lý của CRR.
 
Ngoài ra, một nhóm công tác chuẩn bị cho tiến trình cải cách, cũng được thành lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của CRR. Nhóm công tác này có nhiệm vụ thu thập các đề xuất cải cách từ nhiều nguồn khác nhau trong đó có các đảng phái chính trị, các viện và công chúng.
 
Theo lộ trình của chính quyền quân sự, có khả năng phải mất ít nhất 1 năm mới có thể hoàn tất quá trình hòa giải và cải cách trước khi tiến hành một cuộc tổng tuyển cử.
 
Theo Vietnam+