Chính quyền và chủ quyền

(Baonghean) Cách mạng Tháng Tám thành công đã khẳng định thắng lợi về sức mạnh tinh thần và lực lượng, trí tuệ và bản lĩnh của một dân tộc biết đoàn kết, đồng lòng, quật khởi "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Dưới ngọn cờ của Đảng, dân ta đã vùng lên đập tan xiềng xích hơn 80 năm thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc; đặt dấu chấm hết cho chế độ phong kiến kéo dài hàng chục thế kỷ trên đất nước ta, khép lại những trang sử bi thương, tủi nhục, mở ra thời đại rực rỡ ánh sáng của độc lập, tự do và hạnh phúc.

Máu và nước mắt, ý chí căm hờn và khát vọng tự do cháy bỏng của triệu triệu con người sống trong cảnh lầm than, nô lệ, áp bức... bắt gặp con đường sáng của thời đại đã biến thành bão táp cách mạng, nhấn chìm bè lũ bán nước và cướp nước, giành chính quyền hoàn toàn về tay nhân dân, khai lập nên Nhà nước của dân, do dân và vì dân, khai sinh ra nước Việt Nam mới, lấy lại nguyên vẹn hình hài, dáng vóc của dân tộc trên bản đồ thế giới.


                                        Cột cờ Hà Nội.Ảnh: Sỹ Minh


67 năm qua, nhân dân Việt Nam đã tiến những bước dài trên con đường vừa kiến thiết, vừa chiến đấu, vừa xây dựng vừa bảo vệ thành công thành quả to lớn, vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám. Xây dựng chính quyền, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn, thống nhất, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mà Đảng, Bác và nhân dân ta, dân tộc ta đã trải qua bao khó khăn, gian khổ, chiến đấu, hy sinh để gìn giữ, phát huy. Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thắng lợi của các cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương của Tổ quốc, thành công của công cuộc đổi mới... tiếp tục là những đài hoa vinh quang đơm hoa kết trái trong kỷ nguyên Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam đỏ chói tung bay tự tin, kiêu hãnh bên cạnh quốc kỳ của các quốc gia khác trước kỳ đài của Liên Hợp Quốc, trước kỳ đài của các khu vực, hiệp hội, mà Việt Nam là một thành viên tham gia có trách nhiệm, luôn khiến mỗi chúng ta tràn ngập niềm tự hào và nhớ về lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên Quảng trường Ba Đình ngày mùng Hai tháng Chín năm 1945, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta tiếp tục cống hiến, dựng xây để tiếp thêm những thắng lợi vinh quang để sự nghiệp xây dựng chính quyền, bảo vệ chủ quyền càng thêm bền vững.


Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn. Đó là chân lý, cũng là sứ mệnh hết sức cao cả và nặng nề mà lịch sử đã chứng minh rằng 67 năm qua, vượt qua muôn vàn gian khó, thử thách, có những lúc vận mệnh cách mạng đứng trước những tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng bằng sức mạnh của trí tuệ và tinh thần đoàn kết, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã gánh vác, đảm nhiệm thành công sứ mệnh bảo vệ chính quyền và giữ vững chủ quyền với những thành quả và thắng lợi hết sức vẻ vang.


V.I Lê-nin, vị lãnh tụ vĩ đại của Phong trào Cách mạng vô sản thế giới cũng đã chỉ rõ: "Một cuộc cách mạng chỉ thật sự có giá trị nếu nó biết tự bảo vệ". Với những bài học kinh nghiệm xương máu về bảo vệ và phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám trong gần bảy thập kỷ qua, đặc biệt là những thành tựu đạt được trong hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ về thế và lực, tin tưởng rằng đó là những cơ sở vững chắc để chúng ta tiếp tục xây dựng chính quyền vững mạnh, xứng tầm với yêu cầu đảm bảo ổn định để phát triển đất nước trước tình hình mới, đồng thời giữ vững bản lĩnh, ý chí, lập trường về chủ quyền, kiên quyết bằng mọi giá phải bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ của đất nước!


Ngô Yên