#chính sách BHXH

7 kết quả

Gỡ khó cho BHXH tự nguyện

Gỡ khó cho BHXH tự nguyện

(Baonghean) - Thời gian qua, BHXH tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể. Tuy vậy, độ bao phủ BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh còn thấp. Người lao động vẫn chưa mấy mặn mà hoặc không có điều kiện để tham gia loại hình bảo hiểm có nhiều ưu việt này.