Chính thức phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2014

Sáng 17/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức phát động Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2014 từ 17/10 đến 18/11.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương cho biết 14 năm qua, với ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, cuộc vận động đã được các cấp, các ngành, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong nước, đồng bào đang sinh sống ở nước ngoài và nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam tích cực hưởng ứng. 

Kết quả cuộc vận động đã góp phần thiết thực chăm lo cho người nghèo, đóng góp vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Kết quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”không chỉ góp phần chăm lo về vật chất mà còn đem lại niềm vui, mang lại cơ hội thoát nghèo cho hàng triệu hộ nghèo, làm sâu sắc thêm tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hưởng ứng mục tiêu thiên niên kỷ xóa đói giảm nghèo do Liên hiệp quốc đề ra.

Kết quả Cuộc Vận động Vì Người nghèo thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, sự nỗ lực, chủ động phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia mạnh mẽ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)Với kết quả đạt được trong thời gian qua, các tầng lớp nhân dân đã ghi nhận, bè bạn quốc tế đánh giá cao trong tổ chức vận động trợ giúp nhiều hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công cuộc xóa đói giảm nghèo Việt Nam đạt được thành tựu quan trọng. Tuy nhiên theo số liệu của Ban Chỉ đạo giảm nghèo Quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đến cuối năm 2013 còn 7,6%. 

Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven biển, biên cương, hải đảo còn nhiều khó khăn trong cuộc sống cần được giúp đỡ, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội một cách mạnh mẽ hơn, hiệu quả thiết thực hơn.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào chiến sỹ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân nước ngoài tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” bằng những hành động thiết thực, giúp đỡ cho hộ nghèo, vùng nghèo, nhất là vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên giảm nghèo bền vững; trước mắt, chung tay thực hiện đạt kết quả tháng cao điểm “Ngày người nghèo” năm 2014. 

Đó chính là hành động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người nghèo, góp phần tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng vào cuộc sống, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến Quỹ vì người nghèo Trung ương là hơn 3,4 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. 

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2014, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ người nghèo và vùng nghèo được hơn 1.987 tỷ đồng. Từ nguồn lực này và sự hỗ trợ tại chỗ của cộng đồng dân cư đã xây dựng, sửa chữa11.122 căn nhà; hỗ trợ vốn 55 nghìn hộ nghèo; khám chữa bệnh cho trên 178 nghìn bệnh nhân nghèo…

Lũy kế từ khi phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đến hết hết tháng 9/2014, cả nước đã vận động được trên 34 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ chương trình an sinh xã hội trực tiếp các địa phương nghèo để xây dựng các công trình là 25.301 tỷ đồng./.

Theo TTXVN