Cho giảm hàm lượng Mangan xuất khẩu

Bộ Công Thương vừa cho phép Công ty CP khoáng sản Mangan Hà Tĩnh được giảm hàm lượng đối với tinh quặng Mangan xuất khẩu.

Theo đó, Bộ Công Thương cho phép Công ty CP khoáng sản Mangan Hà Tĩnh được xuất khẩu 42.571 tấn Mangan với hàm lượng Mn từ 18% đến 28% thay vì hàm lượng ≥ 30% như trước đây.

Trước đó, ngày 31- 5- 2013, Bộ Công Thương thống nhất với UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Công ty CP khoáng sản Mangan Hà Tĩnh xuất khẩu tối đa 42.571 tấn tinh quặng Mangan hàm lượng ≥ 30%.

Đây là lượng Mangan tồn kho của Công ty này năm 2012.

Tuy nhiên, Công ty CP khoáng sản Mangan Hà Tĩnh cho rằng, các vỉa quặng hiện đang được doanh nghiệp khai thác có đặc điểm phân tán, hàm lượng bình quân quặng nguyên khai thấp (đạt khoảng 5% Mn), nên sản phẩm thu được sau tuyển chỉ đạt hàm lượng Mn từ 18% đến 28%.

Với lí do này mà năm 2009, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý cho Công ty CP khoáng sản Mangan Hà Tĩnh xuất khẩu 30.000 tấn tinh quặng Mangan có hàm lượng Mn từ 18% đến 28%.

Trước ý kiến của Công ty CP khoáng sản Mangan Hà Tĩnh, Bộ Công Thương vừa đồng ý điều chỉnh giảm hàm lượng của 42.571 tấn tinh quặng Mangan được cho phép xuất khẩu như nêu trên.


Theo Baocongthuong - PH