Cho ý kiến về đề án xây dựng Kim Liên thành xã NTM kiểu mẫu

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 10/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã nghe và cho ý kiến về đề án xây dựng xã Kim Liên, huyện Nam Đàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tới dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
 
Đồng chí Đinh Viết Hồng chủ trì buổi làm việc
 
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới, đến nay xã Kim Liên đã đạt 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên, các tiêu chí mà xã Kim Liên đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí chính trị cũng như yêu cầu và mong muốn của đồng bào, đồng chí cả nước. Vì thế, việc xây dựng Kim Liên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu là rất cần thiết. Theo đó, mục tiêu đề ra trong những năm tiếp theo xã Kim Liên sẽ tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy tốt dân chủ trong Đảng và trong nhân dân. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, kinh tế tăng trưởng cao và bền vững; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, có đời sống văn hóa phát triển hài hòa và tiến bộ, đảm bảo bản sắc văn hóa truyền thống… Phấn đấu đến năm 2020, xã Kim Liên phát triển toàn diện và trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó sẽ đạt một sô chỉ tiêu cơ bản như: giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 50- 60 triệu đồng/năm (gấp 2 lần so với năm 2015), tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 25- 26 tỷ đồng chưa kể thu tiền sử dụng đất (tăng trên 10 tỷ đồng so với năm 2015 ), 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức 2, giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn quốc gia y tế…
 
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Đinh Viết Hồng kết luận: Thống nhất tên gọi của đề án “Xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạng 2015-2020; giao cho xã Kim Liên và huyện Nam Đàn tiếp thu các ý kiến để điều chỉnh và hoàn thiện lại đề án. Đến năm 2020 xã Kim Liên phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực hơn nữa, trong đó tiêu chí dịch vụ phải chiếm tỷ trọng cao nhất; phần mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng phải bổ sung thêm tiêu chí môi trường. Để đạt được xã NTM kiểu mẫu, Kim Liên cần phát huy tốt nội lực và thu hút ngoại lực; tăng cường thu hút đầu tư tạo việc làm cho lao động; cần xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, có tính thẩm mỹ cao. Huyện Nam Đàn cần phối hợp tốt với các sở, ngành trong quá trình thực hiện đề án để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.  
 
Ngọc Anh