Chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

(Baonghean) - Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, ngày 7/5/2014, UBND tỉnh có Công văn số 2903/UBND-GT giao các sở, ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
 
1. Sở Giao thông Vận tải: 
 
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra công tác đăng kiểm tại Trạm Đăng kiểm cơ giới đường bộ do Sở quản lý và các trung tâm đăng kiểm xã hội hóa. Xử lý nghiêm vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động các trung tâm đăng kiểm vi phạm nghiêm trọng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đình chỉ chức vụ để tiến hành điều tra đối với những cán bộ, công chức có dấu hiệu tiếp tay, dung túng cho các trung tâm đăng kiểm  vi phạm quy định hoặc để xảy ra tiêu cực nhũng nhiễu.
 
- Chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; luân chuyển, bố trí hợp lý cán bộ, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa các hành vi tiêu cực nhũng nhiễu trong công tác đăng kiểm; giám sát chặt chẽ hoạt động hàng ngày của đơn vị; kiện toàn hệ thống camera giám sát, truyền dữ liệu từ trạm đăng kiểm về Cục Đăng kiểm Việt Nam.
 
- Công khai đường dây nóng 24/24 để tiếp nhận và xử lý phản ánh tiêu cực của các trung tâm đăng kiểm trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông - Vận tải.
 
2. Công an tỉnh: 
 
- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra phối hợp Sở Giao thông - Vận tải tiến hành điều tra và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải;
 
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an thành phố, huyện, thị xã tăng cường công tác tuần tra tại khu vực các Trạm đăng kiểm đóng trên địa bàn; cử cán bộ trực tiếp làm việc với các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn để có phương án bảo vệ an ninh trật tự tại các trung tâm đăng kiểm và sự an toàn của các cán bộ làm việc tại trung tâm đăng kiểm.
 
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An:
 
- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các chủ phương tiện và lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, vì sự an toàn của chính mình và của cộng đồng.
 
- Tổ chức xây dựng phóng sự điều tra, đưa tin bài, chuyên đề tập trung vào một số nội dung trọng tâm về hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.
 
4. Ban An toàn giao thông tỉnh:
 
Chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, các cơ quan truyền thông tổ chức đợt tuyên truyền và giáo dục pháp luật về công tác đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông vận tải. Đồng thời phối hợp với Hiệp hội vận tải phổ biến các quy định của pháp luật về công tác đăng kiểm đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến thiết kế, chế tạo phương tiện và hoạt động kinh doanh vận tải, chủ phương tiện, lái xe các quy định của pháp luật liên quan bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện và phòng chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm trên địa bàn.
 
UBND tỉnh Nghệ An