Chủ động nắm bắt tư tưởng và nguyện vọng của nhân dân

(Baonghean) - Tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2013 và triển khai công tác ngành Tuyên giáo năm 2014, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và có bài phát biểu quan trọng nêu bật những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo năm vừa qua; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014. Báo Nghệ An xin giới thiệu nội dung cơ bản của bài phát biểu trên.

…Năm 2013, trong bối cảnh suy giảm kinh tế thế giới và thiên tai bão lụt gây thiệt hại nặng và một số vụ việc trên địa bàn ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh nhưng với nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân tỉnh nhà, Nghệ An đã vượt qua mọi khó khăn, đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước tăng trưởng 7%, đạt và vượt 20/25 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, thu ngân sách đạt 6.487 tỷ đồng, đạt 123%; văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ có nhiều chuyển biến, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội và an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc phát sinh được chỉ đạo giải quyết kịp thời…

Đồng chí Hồ Đức Phớc tặng quà cụ Lương Cụ Đông (104 tuổi), dân tộc Khơ Mú, bản Pịch Niêng, xã Tri Lễ.
Đồng chí Hồ Đức Phớc tặng quà cụ Lương Cụ Đông (104 tuổi), dân tộc Khơ Mú, bản Pịch Niêng, xã Tri Lễ. Ảnh: Hữu Nghĩa

Điểm nhấn đáng kể nhất trong năm vừa qua là nỗ lực của tỉnh trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật hàng không và tạo cơ chế, môi trường để tăng cường năng lực thu hút đầu tư của tỉnh. Cụ thể, để tăng cường năng lực các tuyến bay nội địa và quốc tế đến Nghệ An, tỉnh đã tích cực, quyết liệt trong tổ chức đầu tư mở rộng Sân bay Vinh, khai trương một loạt tuyến bay trong nước và quốc tế. Việc này không chỉ góp phần làm cầu nối Nghệ An với bạn bè trong và ngoài nước mà còn nhằm tạo môi trường, mời gọi các doanh nghiệp đến đầu tư. Bên cạnh đó, trên cơ sở tổng kết Kết luận số 20/KL, tỉnh đã trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26 là Nghị quyết riêng cho Nghệ An về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020. Đây không chỉ là sự quan tâm của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và nhân dân cả nước đối với Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là cơ hội, định hướng để tỉnh có thêm nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, nhất là tiềm năng trí tuệ cho đầu tư phát triển. Trên thực tế, sau khi có Nghị quyết 26, Trung ương đã dành sự quan tâm lớn cho Nghệ An khi giúp giải quyết vướng mắc một số dự án lớn trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện để tỉnh xúc tiến, mời gọi một số nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư…

Song song với những thuận lợi và thành tựu trên, hiện nay, Nghệ An chịu áp lực, thách thức không nhỏ về phát triển. Mặc dù tỉnh có tiềm năng trí tuệ rất lớn, tỉnh có con em là các chuyên gia đầu ngành về kinh tế cả nước, đã và đang công tác nhưng Nghệ An vẫn là một tỉnh nghèo và kém phát triển. Đây thực sự là câu hỏi và là một trăn trở rất lớn của lãnh đạo tỉnh. 

Thông qua một số vụ việc nổi cộm về tôn giáo trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua, tỉnh đã có quan điểm xử lý và các cơ quan báo chí chính thống đã vào cuộc tích cực nên tình hình đã ổn định trở lại. Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải nắm vững trận địa tư tưởng, nắm được tình hình diễn biến tư tưởng và nguyện vọng của người dân ở cấp cơ sở. Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay công tác tư tưởng, tuyên giáo, có vai trò rất quan trọng. Trong mọi hoàn cảnh, Ban Tuyên giáo và các cơ quan báo chí chính thống phải giữ vững trận địa tư tưởng để chủ động tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đông đảo người dân một cách hiệu quả nhất; đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, phản động nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình”, tự diễn biến của các thế lực thù địch, phản động...

Trong những thành công đó, có đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Cán bộ tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến kịp thời nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh; tham mưu cho cấp ủy đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ5 về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; tuyên truyền, định hướng kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; theo dõi và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn để nổi cộm mà báo chí phản ánh, dư luận quan tâm; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 17-CT/TU ngày 3/12//2013 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và bước đầu Chỉ thị phát huy hiệu quả; tích cực tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 03 về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Tuy nhiên, năm qua công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể, công tác dự báo, nắm bắt tư tưởng, tình hình xã hội, phát hiện, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở còn hạn chế; có trường hợp còn bị động, lúng túng trong tham mưu cho cấp ủy xử lý; việc phát hiện, tuyên truyền và nhận rộng các gương điển hình tiên tiến trên lĩnh vực kinh tế, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thật sự được chú trọng. 

Bước sang năm 2014 là năm nước rút quyết liệt về đích đối với các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngành Tuyên giáo cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung tham mưu, chỉ đạo việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo định hướng tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp sửa đổi; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham mưu tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới và triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ hai, tích cực tham mưu, đề xuất chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, cổ động, tạo sự đồng thuận và sức mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại năm 2014, tạo đà thuận lợi hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra và Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; tiếp tục tham mưu chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại trong năm…

Thứ ba, chủ động dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy để kịp thời chỉ đạo, định hướng tư tưởng, tuyên truyền và trực tiếp tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nhạy cảm nảy sinh trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như đất đai, y tế, giáo dục, môi trường; quyết liệt chỉ đạo cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và báo chí.

Thứ tư, tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý hiện tượng cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất để tạo niềm tin cho nhân dân.

Thứ năm, quan tâm và thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu giáo dục lý luận chính trị, lý luận văn học nghệ thuật, công tác nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng tới việc nghiên cứu và tổng kết thực tiễn trên lĩnh vực tuyên giáo góp phần tích cực vào tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới.

Thứ sáu, tiếp tục tham mưu, phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể tăng cường đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, đảm bảo ổn định chính trị, xã hội.

Thứ bảy, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác tuyên giáo các cấp; rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo Ban và lãnh đạo cấp phòng; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020; chăm lo đào tạo bồi dưỡng, phát triển và chế độ, chính sách của cán bộ Ban Tuyên giáo, phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần đoàn kết nội bộ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ Ban Tuyên giáo nói riêng phải bám cơ sở, hướng về nhân dân để nắm bắt tình hình, diễn biến và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chăm lo và tổ chức cho người nghèo và gia đình chính sách được đón tết ấm, no đủ; tiếp tục động viên nhân dân đoàn kết, đồng lòng hướng vào mục tiêu chung xây dựng quê hương ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Hồ Đức Phớc

Bí thư Tỉnh ủy

---------------

(*) Đầu đề do Báo Nghệ An đặt.

Tin mới

Dân số

Nghệ An: Linh hoạt trong triển khai chiến dịch truyền thông dân số

(Baonghean.vn) - Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số là nhiệm vụ quan trọng hàng năm của ngành dân số. Năm 2023, vượt lên những khó khăn, chiến dịch đang được triển khai rầm rộ tại nhiều địa phương.
Nghệ An có 403 sản phẩm đạt sao OCOP, đứng thứ 2 cả nước

Nghệ An có 403 sản phẩm đạt sao OCOP, đứng thứ 2 cả nước

(Baonghean.vn) - Sáng 29/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025. Dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành cùng đại diện các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Giá xăng dầu tiếp tục tăng (Ảnh: Reuters)

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 29/3: Tiếp tục tăng

Giá xăng dầu hôm nay (29/3) trên thị trường thế giới tiếp tục tăng do sự gia tăng nhu cầu tại Trung Quốc và cuộc khủng hoảng của ngành ngân hàng tạm lắng sau nhiều tuần căng thẳng. Giá dầu Brent vượt 78 USD/thùng còn giá dầu WTI lên mức 73 USD/thùng.
Gần 1 năm truy quét những kẻ ‘khủng bố’ đòi nợ

Gần 1 năm truy quét những kẻ ‘khủng bố’ đòi nợ

(Baonghean.vn) - Gần 1 năm qua, Bộ Công an và công an các tỉnh thành liên tục triệt phá các đường dây thu hồi nợ kiểu xã hội đen, núp bóng các công ty luật, công ty tài chính. Bước đầu, nhà chức trách cho rằng có hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm vu khống, khủng bố, đe dọa buộc trả tiền.
 Mẹo dọn tủ cất đồ mùa Đông hợp lý

Mẹo dọn tủ cất đồ mùa Đông hợp lý

Cuối tháng 3, đầu tháng 4 là khoảng thời gian chuẩn bị bước sang mùa hè, chúng ta không còn cần làm ấm cơ thể với những chiếc áo khoác dày cộm hay áo len, găng tay... Việc lưu trữ và cất gọn các món đồ này cũng là một bài toán không hề đơn giản.