Chủ tịch nước kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 tại Đà Nẵng

Sáng nay (8/1), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Đoàn công tác Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” làm việc tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa IX về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường thị trấn”. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với phường An Hải Bắc
(Ảnh: Thành Hà)

Báo cáo với Chủ tịch nước, Lãnh đạo phường An Hải Bắc cho biết, hiện cơ quan UBND phường có 24 người; bắt đầu từ tháng 4/2009, phường thực hiện thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân, năm 2012, thực hiện thí điểm chủ trương Bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường. Việc củng cố và xây dựng tổ  chức đảng ở địa bàn dân cư được thực hiện nghiêm túc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng cao, các Nghị quyết của Đảng ủy phường bám sát thực tế của địa phương. Qua 3 năm thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, hệ thống chính trị ở địa phương tinh gọn hơn, công tác quản lý điều hành của UBND phường vẫn thông suốt, chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Mặt trận và các đoàn thể từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tuy  nhiên, công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở còn nhiều vướng mắc.

Đó là công tác phát triển Đảng ở khu dân cư gặp nhiều khó khăn, số cán bộ tham gia phong trào địa phương đa phần là cán bộ hưu trí lớn tuổi. Các tổ chức dưới phường quá nhiều, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác Trung ương đã có dịp nghiên cứu sâu hơn về hiệu quả của chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân phường và Bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch UBND phường; Tìm hiểu kỹ về mô hình tinh gọn bộ máy cán bộ cấp dưới phường và các đoàn thể.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hê thống chính trị ở sơ sở xã phường, thị trấn, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, đội ngũ cán bộ công chức từng bước được nâng cao chất lượng, cơ sở vật chất được cải thiện đáng kể. Chủ tịch nước cho rằng, hiện vẫn còn lẫn lộn chức trách nhiệm vụ cấp phường và cấp quận, chừng mực nào đó còn ở cấp tỉnh và thành phố. Vì vậy đội ngũ cán bộ cấp phường ngày càng phình to nhưng vẫn chưa đáp ứng công việc, quy mô biên chế chưa phù hợp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh:  Biên chế và tiền lương, khuyên khích kiêm nhiệm. Số lượng người giảm đi nhưng công việc phường không giảm, trách nhiệm đi liền với tiền lương, khuyến khích kiêm nhiệm, tăng cường đào tạo để cán bộ có năng lực đây là điều kiện để chúng ta có thể trình Trung ương đề án cải cách tiền lương. Thông qua, Mặt trận đoàn thể chính trị xã hội làm thế nào phát huy cho được cơ chế giám sát, vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội./.


Theo (vov.vn) - L.T