Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm Đại sứ

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa dự và trao quyết định phong hàm Đại sứ cho 38 cán bộ, công chức Bộ Ngoại giao.

 

Trong không khí trang trọng, đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố quyết định của Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ cho 38 cán bộ, công chức ngành ngoại giao.


Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng 38 đồng chí được trao quyết định phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của các đồng chí Đại sứ đối với công tác đối ngoại nói riêng và sự nghiệp phát triển đất nước nói chung.

 Chủ tịch nước trao quyết định phong hàm Đại sứ cho ông Lương Thanh Nghị

 

Nhấn mạnh vai trò ngoại giao, Chủ tịch nước cho rằng nếu như trong chiến tranh quân đội là lực lượng tiền tuyến thì trong thời kỳ hòa bình, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, ngành ngoại giao, trong đó có các đồng chí Đại sứ là lực lượng chủ chốt trên tuyến đầu.

 

Ngoại giao đã, đang và sẽ phải đối đầu trực tiếp với các thách thức từ bên ngoài đối với an ninh của đất nước như vấn đề bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo...

 

Ngoại giao là một binh chủng quan trọng, đi đầu trong việc thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, góp phần thu hút các nguồn lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao vị thế của nước ta.


Chủ tịch nước nêu rõ, hiện nay và trong thời gian tới, ngoại giao sẽ ngày càng phải xử lý một khối lượng công việc vừa nhiều vừa phức tạp liên quan đến an ninh và phát triển của đất nước, lại phải đối phó với những vấn đề cấp bách, mang tính toàn cầu.

 

Do đó, chúng ta cần một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ và dày dạn kinh nghiệm để xử lý các vấn đề đối ngoại đặt ra với đất nước, phục vụ tốt nhất cho lợi  ích quốc gia-dân tộc. Ngoài việc nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại, các Đại sứ được phong hàm lần này cũng cần phát huy kinh nghiệm của mình để tạo đội ngũ cán bộ kế cận.

 

Chủ tịch nước khẳng định: Việc Nhà nước phong hàm Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam cho 38 đồng chí lần này chính là đặt niềm tin của Đảng, Nhà nước và của nhân dân vào các đại sứ, mong rằng các đồng chí đại sứ tiếp tục nỗ lực triển khai thành công đường lối đối ngoại của Đảng để góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển của đất nước./.
Theo VOV-M