Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án phát triển Đô thị Vinh

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 10/7, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành, các đơn vị và lãnh đạo thành phố Vinh đi kiểm tra tiến độ dự án phát triển đô thị Vinh và khu tái định cư đường 72m. Cùng đi với đoàn có  đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.     
 
Đoàn đã đi kiểm tra thực địa công trình trên toàn tuyến, trong đó chú trọng kiểm tra những gói thầu chậm tiến độ. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra Kênh Bắc đoạn 2 trên đường Nguyễn Sỹ Sách.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra gói thầu trạm bơm công suất 10.500m3/ngày đêm phía tuyến dưới kênh.
 
Đoàn xem hồ sơ thiết kế gói thầu hồ điều hòa thuộc Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh
 
Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với Bí thư thành ủy Vinh tại gói thầu Kênh Bắc 3
 
Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã chủ trì cuộc họp đánh giá lại tiến độ, bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời nghe phương án tái định cư đường 72m từ ngã ba Quán Bàu đến Hưng Nguyên. Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố đã báo cáo về tiến độ thực hiện dự án phát triển đô thị Vinh đến tháng 6/2015. 
 
Lãnh đạo thành phố Vinh báo cáo tiến độ thực hiện dự án
Theo tiến độ, thời gian thực hiện dự án từ khi hiệp định có hiệu lực (tháng 4/2012) đến tháng 6/2015 là 38 tháng/68 tháng (31/12/2017),  hiện đã đi được 56% kế hoạch thời gian thực hiện. Dự án đã  hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng toàn bộ các gói thầu tư vấn chính của dự án (8 gói thầu); hiện nay tiến độ các gói thầu này đang triển khai phù hợp với tiến độ của dự án. Đã ký hợp đồng xây lắp để triển khai thi công 8/16 gói thầu xây lắp, chuẩn bị  trao thầu thêm 1 gói vào tháng 7/2015. Như vậy, đến hết tháng 7/2015 sẽ trao thầu 9/16 gói thầu của dự án với tổng giá trị thực hiện 38 triệu USD/83,2 triệu USD (tương đương 45,6% tổng vốn dự án hiện có).
 
Về giải ngân: Vốn WB đã giải ngân 16,67 triệu USD/38 triệu USD các gói đã trao thầu (tương đương 44%), đạt 20% tổng vốn dự án. Nguồn vốn đối ứng đã cấp là 585 tỷ đồng/938 tỷ đồng (62%). Trong đó: Ngân sách Trung ương 293 tỷ đồng;  Ngân sách tỉnh  162 tỷ đồng (ứng trước tiền cấp quyền sử dụng đất trong tháng 6/2015 là 124 tỷ đồng), ngân sách thành phố: 130 tỷ đồng. Lũy kế thực tế giải ngân vốn đối ứng đến ngày 30/6/2015 là 396 tỷ đồng/938 tỷ đồng, tương đương 42%.
 
Tổng giải ngân vốn dự án (đối ứng và ODA) là 745 tỷ đồng/2.700 tỷ đồng, tương đương 27,7 % tổng mức đầu tư dự án.- Về công tác GPMB, đã cơ bản thực hiện kịp thời công tác giải phóng mặt bằng các gói thầu đã trao thầu; Đã hoàn thành cắm mốc, trích lục, trích đo các hạng mục: Hồ điều hòa, Hào thành cổ, đường 72 m, đối với đường 35m sẽ hoàn thành trích lục trước 10/8/2015;  Đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, giá đất của các hạng mục Hồ điều hòa, Hào thành cổ. Dự kiến phê duyệt phương án GPMB đợt 1 để đủ điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu hạng mục Hồ điều hòa trước 25/7,  Hào thành cổ trước 10/8. Đang kiểm kê, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất hạng mục đường 72 m.
 
Thành phố đã  tổ chức đấu giá và thu tiền sử dụng đất 193 tỷ đồng để tạo nguồn đối ứng cho dự án theo cơ chế ứng trước được UBND tỉnh cho phép. Đồng thời đã  bàn giao hồ sơ quy hoạch, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Khu tái định cư Hưng Tây cho UBND huyện Hưng Nguyên vào ngày 28/5/2015 để UBND huyện Hưng Nguyên tiến hành các bước tiếp theo. Về tái định cư đường 72m:  Số hộ dân phải di dời đến nơi ở mới  235 hộ.  Địa điểm tái định cư cho các hộ dân phải di dời: tại Khu TĐC phường Quán Bàu và khu TĐC xã Hưng Tây – Huyện Hưng Nguyên. Dự kiến thực hiện từ tháng 10/2015. 
 
Kênh Bắc đoạn 1 đã hoàn thành 85% tiến độ, kênh Bắc đoạn 2 thi công đạt 80% tiến độ. Kênh Bắc đoạn 3 mới  thi công ước đạt 15%. Khu tái định cư phường Quán Bàu phấn đấu bàn giao mặt bằng cho các hộ TĐC tại chỗ trước 30/8/2015. 
 
Lãnh đạo thành phố Vinh cũng báo cáo một số vướng mắc trong quá trình thi công như nguồn vốn,  phải huy động được nguồn vốn đối ứng trong  năm 2015 để thực hiện đền bù GPMB và đấu thầu các gói thầu còn lại của dự án. Trong số 495 tỷ đồng vốn đối ứng trong năm 2015 hiện nay  mới  tổ chức đấu giá đất thu được 193 tỷ đồng. 
 
Giải pháp thành phố đưa ra là tổ chức đấu giá đất, dự kiến trước 30/10 sẽ đấu giá được 285,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó tiếp tục làm việc các Bộ, ngành và Chính phủ để huy động nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương trong phần còn lại 147 tỷ đồng để đảm bảo chắc chắn về nguồn vốn đối ứng của dự án.
 
Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cũng báo cáo tình hình  giải phóng mặt bằng dự án VSIP và tình hình liên quan đến tái định cư đường 72 m đoạn qua Hưng Tây. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận cuộc họp, yêu cầu thành phố Vinh, Tiểu Ban quản lý dự án phải có giải pháp để đảm bảo đúng tiến độ dự án.
 
Sau khi nghe các ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận yêu cầu lãnh đạo thành phố, Tiểu ban quản lý  dự án đô thị Vinh làm rõ các vướng mắc để tập trung thi công dự án đạt tiến độ đề ra. Đồng chí Chủ tịch phê bình thành phố, Tiểu ban quản lý dự án đô thị Vinh đã để chậm tiến độ một số gói thầu, một số nhà thầu không đạt tiến độ như gói thầu: Kênh bắc 3 do Tổng Công ty XD Hà Nội thi công,  gói trạm bơm do Công ty TNHH Hòa Hiệp thi công, gói Kênh bắc 1 do nứt nhà dân...
 
Với ý nghĩa đặc biệt của dự án, được vay vốn từ WB, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố Vinh vào cuộc để giải quyết các vướng mắc tại gói thầu Kênh bắc đoạn 1, các nhà thầu có cam kết lần cuối về tiến độ đối với Ban Quản lý dự án, UBND tỉnh. Về phía UBND tỉnh sẽ  chỉ đạo  nhanh các  thủ tục liên quan đến GPMB, giá đất và tài sản và đấu giá đất, các địa phương khẩn trương đầu tư xây dựng khu tái định cư để hoàn thành GPMB đúng tiến độ  đường 72m đoạn qua địa bàn xã Hưng Tây. 
 
Châu Lan