Chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa

(Baonghean.vn) - Chiều 11/1, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2011, các thành viên Ban chỉ đạo đã bám sát cơ sở, có sự đổi mới trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại, đề xuất khen thưởng kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH các huyện, thành, thị. Nhờ vậy, các hoạt động văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Việc xây dựng và nghiệm thu các mô hình, điển hình tiêu biểu có kết quả thực chất. Các huyện, thành, thị chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng, bản, khối phố văn hóa, đưa vào nội dung đề án xây dựng và phát triển đời sống văn hóa giai đoạn 2011 - 2015, đề án xây dựng và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, xóm văn hóa giai đoạn 2011 - 2016.

Công tác xây dựng thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng, xây dựng mô hình văn hóa được xã hội hóa mạnh mẽ và đạt kết quả tốt. Năm 2011, toàn tỉnh có 538.486/713.311 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 233 làng, bản, khối phố được công nhận Làng văn hóa; toàn tỉnh có 467/497 nhà văn hóa. Phong trào văn hóa - văn nghệ ở các phường, xã, xóm, bản được duy trì và phát triển. Một số địa phương triển khai tốt phong trào như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nghi Lộc  ...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh: Năm 2012, Ban chỉ đạo cần tập trung nâng cao chất lượng tính bền vững các danh hiệu gia đình văn hóa, làng, bản khối phố văn hóa. Gắn thực hiện phong trào với chương trình xây dựng nông thôn mới. Làm tốt công tác tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ VHTT và DL. Tổ chức phát động đăng ký xây dựng "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"...

Dịp này, Ban chỉ đạo đã thông báo một số văn bản mới về phong trào TDĐKXDĐSVH, thống nhất mẫu bằng công nhận và mức thưởng "Xã có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH".


Thanh Thủy