#chủ trương sáp nhập

1 kết quả

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương trao đổi với cấp ủy, ban cán sự xóm 1 về công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Thành Duy

Sẽ trình HĐND tỉnh thông qua chế độ hỗ trợ người nghỉ việc do sáp nhập xóm

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, lập danh sách người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sáp nhập xóm gửi về Sở Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chế độ hỗ trợ cho những người nghỉ việc do sáp nhập xóm theo quy định.