Chưa có nguồn vốn GPMB, tái định cư dự án đại lộ Vinh- Cửa Lò

(Baonghean.vn)- Cử tri một số địa phương đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp đất tái định cư cho các hộ thuộc dự án đại lộ Vinh – Cửa Lò.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 817/SGTVT-QLDA ngày 04/4/2016, UBND thị xã Cửa Lò tại văn bản số 39/BC-UBND ngày 04/4/2016, UBND huyện Nghi Lộc tại Văn bản số 493/UBND-TNMT ngày 07/4/2016 và UBND thành phố Vinh tại Văn bản số 1475/UBND-PTQĐ ngày 08/4/2016 thì: Dự án Đại lộ Vinh – Cửa Lò được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 994/QĐ.UBND-CN ngày 03/3/2010, tuyến có chiều dài 10,832 Km, đi qua địa bàn 03 huyện, thị, thành: thành phố Vinh (3,4Km), huyện Nghi Lộc (4,8Km) và thị xã Cửa Lò (2,632Km).

Thi công khu tái định cư Nghi Đức phục vụ tái định cư đại lộ Vinh- Cửa Lò, ảnh Châu Lan

Hội đồng bồi thường GPMB các huyện, thị, thành đã giải phóng mặt bằng được 6,352Km/10,832Km đạt 57% (trong đó: Đất ở, vườn: 0,3Km/3,3Km; đất Nông nghiệp 5,932Km/6,732Km; đất khác 0,12Km/0,8Km). 

Từ tháng 01/2014 đến nay dự án không được bố trí nguồn vốn dẫn đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang tạm dừng.

Phối cảnh hai bên đại lộ Vinh- Cửa Lò.

Đến nay, tình hình triển khai của 16 khu tái định cư (gồm 10 khu tái định cư đất ở) của các huyện, thị, thành như sau:

- Thành phố Vinh: Gồm có 05 khu tái định cư đất ở, 01 khu để di dời mồ mả và 01 khu TĐC Trường Tiểu học Nghi Phú 2:

+ Đã thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và đang triển khai công tác xây dựng hạ tầng đối với 02 khu tái định cư đất ở (số 02,03).

+ 03 khu tái định cư đất ở (01,04,05) và khu tái định cư mồ mả, Trường Tiểu học Nghi Phú 2: Hiện chưa bố trí được nguồn kinh phí nên chưa triển khai các công tác GPMB.

- Thị xã Cửa Lò: Gồm có 01 khu tái định cư đất ở đã xây dựng xong khoảng 90% khối lượng nhưng còn 18 lô đất đã được phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho các hộ di dời chưa bố trí nguồn vốn để chi trả nên các hộ chưa thể di dời và chưa nộp tiền sử dụng đất tái định cư theo phương án.

- Huyện Nghi Lộc: Gồm có 04 khu tái định cư đất ở, 01 trụ sở UBND xã, 01 trường tiểu học, 02 khu mồ mả.

PV (TH)