Chưa đủ kinh phí chi trả bồi thường GPMB dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh nhà Lê

(Baonghean.vn)-Cử tri huyện Diễn Châu kiến nghị: Dự án nạo vét kênh nhà Lê đoạn Diễn Lộc, Diễn An có thu hồi đất của dân nhưng chưa bồi thường cho dân. Đề nghị huyện đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB .

Về vấn đề này, UBND huyện Diễn Châu trả lời như sau:

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Nhà Lê (giai đoạn 1) do UBND huyện Diễn Châu làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1158/QĐ.UBND-NN ngày 12/4/2012, với tổng mức đầu tư là 99.375 triệu đồng.

Kênh nhà Lê

Nội dung các hạng mục công trình chủ yếu của dự án gồm: Đào sâu và mở rộng thêm lòng kênh Nhà Lê từ xóm Phúc Nguyên xã Diễn Phúc đến cuối xã Diễn An (giáp huyện Nghi Lộc), mặt cắt  kênh hình thang chiều rộng đáy từ  25 m (điểm đầu kênh) đến 5m (điểm cuối kênh); tổng chiều dài 19,750 km, xây dựng 38 cống và tràn tiêu vào kênh. Phạm vi thi công tuyến kênh trên địa bàn 8 xã: Diễn Phú, Lộc, An, Thọ, Tân, Cát, Phúc và xã Diễn Quảng.

Thi công cải tạo nâng cấp kênh nhà Lê, ảnh minh hoạ, Mai Giang

Đến nay đã bàn giao mặt bằng và thi công cơ bản khối lượng xây lắp trên địa bàn 7/8 xã (còn lại đoạn đi qua địa bàn xã Diễn Phúc chưa triển khai).

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

UBND huyện đã thành lập Ban quản lý dự án (kiêm hội đồng đền bù GPMB), giao UBND các xã thành lập các Tiểu ban GPMB; thuê lập trích đo, kiểm đếm ngoài thực địa và lập hồ sơ đền bù, hỗ trợ chi tiết cho các hộ dân.

Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng 1.231 hộ, diện tích thu hồi 38,5 ha, hỗ trợ dự kiến cho việc đên bù, GPMB gần 20 tỷ đồng (đền bù đất nông nghiệp được giao theo NĐ 64, hoa màu, hỗ trợ một số trang trại và một phần đất công ích của xã quản lý).

Đến nay, UBND huyện đã ban hành 05 quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB, với tổng giá trị 9.127.244.618 đồng, nhưng đến nay mới chỉ bố trí được 1.850.000.000 đồng để thanh toán cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện dự án đang nợ theo các Quyết định đã phê duyệt là 7.277.244.618 đồng.

Việc chậm trả tiền đền bù, GPMB để thực hiện dự án cho các hộ dân tại các xã nói trên cử tri đã nhiều lần phản ánh nhưng đến nay vẫn chưa có nguồn kinh phí để thanh toán dứt điểm.

Đài tưởng niệm kênh nhà Lê

Nguyên nhân do từ năm 2012 đến nay Chính phủ thực hiện chủ trương cắt giảm đầu tư công nên giai đoạn 2012 - 2015 ngân sách cấp trên không hỗ trợ cho nội dung này; mặt khác số tiền quá lớn vượt khả năng cân đối của ngân sách huyện hàng năm nên chưa thể cân đối để bố trí.

Nội dung này cũng đã được Thường trực Huyện ủy, HĐND-UBND chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan có các giải pháp xử lý.

PV (TH)