Chưa thu thuế bảo vệ môi trường thuốc diệt cỏ hạn chế sử dụng

Bộ Tài chính đã có công văn 9048/BTC-CST hướng dẫn Cục Thuế và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cách tính thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với thuốc diệt cỏ và túi ni lông.

Bộ Tài chính cho biết tại Nghị quyết 1269/2011/NQ-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Biểu mức thuế BVMT có quy định về thuế BVMT đối với Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng. Việc sản xuất, kinh doanh thuốc diệt cỏ được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

Hơn nữa, tại khoản 3 Điều 29 Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật có quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải công bố Danh mục cụ thể thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam hàng năm. Tuy nhiên, hiện tại, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật hạn chế sử dụng chưa quy định về thuốc diệt cỏ loại hạn chế sử dụng. Vì vậy, chưa thu thuế BVMT đối với thuốc diện cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng.

Thuế BVMT đối với túi ni lông đa lớp

Tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế BVMT có nêu: “Đối với túi nilon thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế BVMT là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi nilon đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Túi ni lông đa lớp là loại túi được sản xuất từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE và các loại màng nhựa khác (Polypropylene - PP, Polyamit-PA,…).

Túi ni lông đa lớp được sản xuất từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE thuộc diện chịu thuế BVMT. Thuế BVMT túi ni lông đa lớp được tính theo tỷ lệ % trọng lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE có trong túi. Căn cứ định mức lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE sử dụng sản xuất túi ni lông đa lớp, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu túi ni lông đa lớp khai, nộp thuế BVMT.

Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức lượng màng nhựa đơn HDPE, LDPE, LLDPE sử dụng sản xuất túi ni lông đa lớp. Định mức được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất túi ni lông và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi xuất bán túi ni lông. Trường hợp doanh nghiệp trong thời gian sản xuất có điều chỉnh bổ sung định mức thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những vướng mắc về thuế BVMT đối với túi ni lông thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


Theo (Chinhphu.vn)-L.T