Chuẩn bị chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI

(Baonghean) - Chiều ngày 14/10, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI. Các đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Trần Hồng Châu nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 3 là kỳ họp quan trọng, vừa đánh giá lại tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011, vừa bàn bạc, thảo luận và quyết định thông qua kế hoạch năm 2012. Phiên chất vấn trực tiếp tại kỳ họp sẽ chọn những nội dung, vấn đề bức xúc ở cơ sở, được xã hội quan tâm. Vì vậy, việc chuẩn bị chương trình cho kỳ họp phải được xây dựng thật cụ thể,  chặt chẽ.  UBND tỉnh và các Ban HĐND, các ngành: Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh, UBMTTQ tỉnh được giao chuẩn bị các báo cáo, đề án, các tờ trình, nội dung trình tại kỳ họp đảm bảo gọn, có chất lượng và gửi đến Văn phòng HĐND tỉnh đúng thời gian quy định.

Việc chuẩn bị nội dung chất vấn giao cho Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQ tỉnh lựa chọn những nội dung có trọng tâm, đáp ứng yêu cầu nhân dân quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh cần có kế hoạch chi tiết và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, xây dựng chương trình cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; tiếp nhận một số kiến nghị, phản ánh của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh để tập hợp cùng với UBMTTQ tỉnh tổ chức thật tốt kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI.
 
Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 7/12 đến 9/12/2011, tại thành phố Vinh.


Hoa Thành