Chuẩn bị khởi công xây dựng bến số 5, 6, 7 Cảng Cửa Lò

(Thông báo số 161/TB-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh Nghệ An)
 
Dự án xây dựng Bến số 5, số 6, số 7 Cảng Cửa Lò do Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đầu tư là một trong những dự án trọng điểm mà tỉnh tập trung thu hút đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ tổ chức Lễ Khởi công vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 3/4/2015 tại Cảng Cửa Lò. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Lễ Khởi công dự án, giao các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành một số nhiệm vụ sau:
 
1. Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam
 
Tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan để đảm bảo điều kiện cho nhà đầu tư khởi công dự án;
 
Chủ trì, đầu mối, phối hợp với Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc và các sở liên quan thực hiện tốt các nội dung liên quan để tổ chức thành công Lễ Khởi công- Chủ trì, phối hợp với Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc bố trí khách sạn, ăn nghỉ cho các đại biểu đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương;
 
- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở liên quan và UBND Thị xã Cửa Lò khẩn trương giải quyết các vướng mắc liên quan (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ sau khi khởi công.
 
2. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam và Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc để lập danh sách khách mời, gửi giấy mời, đón tiếp đại biểu và tổ chức thành công Lễ Khởi công;
 
3. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch: Thực hiện thủ tục cấp phép cho nhà đầu tư và đơn vị tổ chức sự kiện treo băng rôn, khẩu hiệu,... tại các địa điểm phù hợp để tuyên truyền, quảng bá dự án. ,
 
4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh kịp thời đưa tin về Lễ Khởi công dự án.
 
5. Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An: Chỉ đạo viết bài, phóng sự, đưa tin về Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc, Dự án xây dựng bến số 5 và số 6 Cảng Cửa Lò và Lễ khởi công dự án; Phối hợp với VTV1 làm phóng sự, giới thiệu về dự án trên VTV1 sau khởi công để tuyên truyền, quảng bá dự án.
 
6. Sở Giao thông Vận tải:
 
- Có trách nhiệm tổ chức giao thông và phân làn giao thông tại khu vực tổ chức Lễ Khởi công; phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện có phương án sắp xếp xe, phương tiện hợp lý và thuận tiện;
 
- Phối hợp với cơ quan Công an đảm bảo trật tự giao thông xung quanh khu vực tổ chức Lễ Khởi công.
 
7. UBND Thị xã Cửa Lò:
 
- Phối hợp với Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc và đơn vị tổ chức sự kiện để treo băng rôn, khẩu hiệu tại các địa điểm phù hợp để tuyên truyền, quảng bá dự án;
 
- Chỉ đạo chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp xung quanh khu vực khởi công dự án;
 
- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng các tàu cá của dân vào neo đậu trái phép tại khu vực quy hoạch xây dựng cảng.
 
8. Cảng Nghệ Tĩnh: Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, UBND Thị xã Cửa Lò và Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc thực hiện các nội dung có liên quan để tổ chức thành công Lễ Khởi công dự án;
 
9. Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh cho việc đón tiếp các đại biểu trong suốt thời gian tổ chức buổi lễ; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông xung quanh khu vực khởi công dự án.
 
10. Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc có trách nhiệm:
 
- Thuê đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức thực hiện Lễ Khởi công;
 
- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lên danh sách khách mời và gửi giấy mời;
 
- Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam: bố trí khách sạn, ăn nghỉ cho các đại biểu đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cung cấp thông tin dự án và các nội dung liên quan để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; treo băng rôn, khẩu hiệu (chỉ đạo đơn vị tổ chức sự kiện chuẩn bị đầy đủ các băng rôn và khẩu hiệu).
 
 UBND tỉnh