Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI

(Baonghean.vn) - Sáng 27/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/7 tới. Cùng tham gia cuộc họp có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Theo dự kiến của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp lần này sẽ có 20 báo cáo được chuẩn bị, gồm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh và kết quả giải quyết các vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI của các ngành, tổ chức; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI; thông báo của UBMTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, về những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND tỉnh.... Cũng tại kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ thông qua 12 tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Kỳ họp lần này sẽ dành 1 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.Quang cảnh hội nghị

Kết luận tại nội dung này, đồng chí Trần Hồng Châu đề nghị UBND tỉnh, các ngành, đơn vị xây dựng báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo được báo cáo, thông qua tại kỳ họp phải ngắn gọn, súc tích, chất lượng. Các Ban HĐND tỉnh tổ chức  thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án; lựa chọn nội dung chất vấn phù hợp, mang tính thời sự và đáp ứng đầy đủ sự quan tâm của cử tri. Để hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của các đại biểu có chất lượng, đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các tài liệu liên quan để chuyển cho các đại biểu phục vụ cho cuộc tiếp xúc cử tri.
 
Cũng trong sáng nay, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tiến hành đánh giá hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tháng 5; các nhiệm vụ tập trung trong tháng 6 tới.


Tin, ảnh: MAI HOA