Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 20 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng nay 6/2, Ban chỉ đạo tỉnh họp chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/TƯ ngày 2/6/2003 của Bộ chính trị (Khóa IX) về Nghệ An. Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì. Cùng dự có đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu tại cuộc họp

Mục đích của đợt tổng kết là đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 20-KL/TƯ của Bộ Chính trị về Nghệ An và trình Bộ Chính trị cho ý kiến về định hướng xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo tỉnh đã thống nhất phân công, chỉ đạo các ngành tổng kết sâu trên các lĩnh vực xây dựng đảng, kinh tế, văn hóa xã hội và môi trường, phát triển kinh tế hạ tầng; quốc phòng an ninh; cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng chống tham nhũng; về thực hiện các chương trình, dự án lớn được nêu cụ thể tại Chương trình hành động số 15-Ctr/TU ngày 27/6/2003 của Tỉnh ủy. Phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được, những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân tồn tại. Từ đó, đề xuất kiến nghị định hướng, giải pháp có tính chiến lược, các cơ chế, chính sách phù hợp để xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
 
Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Hồng Châu yêu cầu các ngành bám sát Kết luận của Bộ Chính trị, tiến hành tổng kết đồng bộ, đảm bảo chất lượng, kịp thời. Quá trình tổng kết cần chủ động liên hệ, trao đổi với các bộ, ban, ngành trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn và thống nhất các nội dung kiến nghị lên Bộ Chính trị. Việc tổng kết sẽ được chia thành 2 khối, bao gồm khối nông nghiệp, KTXH, quốc phòng an ninh; khối các ban xây dựng đảng, MTTQ và hệ thống chính trị. Sau đó giao tổ giúp việc tổng hợp thông tin, xây dựng đề cương chi tiết, thiết kế hệ thống mẫu biểu, phụ lục, xây dựng dự thảo báo báo tổng kết Kết luận số 20-KL/TƯ của Bộ Chính trị (Khóa XI), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, XVII; mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đồng chí Trần Hồng Châu lưu ý về phần kiến nghị đề xuất nên tập trung vào các cơ chế, chính sách ưu đãi cho các công trình dự án trọng điểm có tính khả thi phục vụ lộ trình xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2020 và những năm tiếp theo.


Khánh Ly