Chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, công tác nhân sự ĐH đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Sáng 8/10, tại Tp Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW (ngày 30/5/2014) của Bộ Chính trị  về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Minh Huân- Ban Tổ chức Trung ương; Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; Bí thư Ban cán sự đảng, đoàn; trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Bí thư, phó Bí thư, chủ tịch HĐND, UBND, trưởng Ban tổ chức các huyện thành thị, các đảng ủy trực thuộc...

Toàn cảnh hội nghị
Đồng chí Hồ Đức Phớc quán triệt thực hiện Chỉ thị 36-CT/TƯ

Các đại biểu dự hội nghị

                                                                      Các đại biểu dự hội nghị


 Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy, thay mặt BTV Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung quan trọng theo tinh thần của Chỉ thị 36- CT/TƯ và Thông tri số 11- TT/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về các bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.

Công tác chuẩn bị đại hội phải đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Mọi công việc từ chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự và bầu cấp ủy; số lượng đại biểu và thời gian tiến hành đại hội đảng các cấp phải tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ, khách quan.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phổ biến những yêu cầu của Kế hoạch số 159- KH/TU ngày 19/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW. Theo đó, hội nghị quán triệt cấp tỉnh huyện và cơ sở hoàn thành trong tháng 10/2014, các đảng bộ, cấp ủy cần thành lập các tiểu ban giúp việc cho đại hội; lựa chọn đơn vị đại hội điểm, rút kinh nghiệm...Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung cần lưu ý trong công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp theo hướng dẫn số 26- HD/ BTCTW ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và hướng dẫn số 05- HD/ BTCTU ngày 19/9/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.  

Đồng chí Trần Hồng Châu phố biến Kế hoạch số 159-KH/TU
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm quán triệt Hướng dẫn số 26-HD/BTCTƯ

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thời gian chuẩn bị cho đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở không còn nhiều, vì vậy yêu cầu các đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các đảng bộ, các sở, ban, ngành, các huyện thành, thị cần phải triển khai thực hiện theo các nội dung, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; chuẩn bị tốt nhất nội dung văn kiện, nhân sự; sâu sát cơ sở, giải quyết tốt những vụ việc nảy sinh ở cơ sở; tiến tới đại hội đảng các cấp đảm bảo chất lượng cho nhiệm kỳ 5 năm tới.  

Video clip phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:

.

Tin, ảnh: Hữu Nghĩa- Sỹ Minh