#chức danh

23 kết quả

Hoàng Mai

Bố trí tối đa 9 người cho chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung tại Đề án số 10 - ĐA/TU của Thị ủy Hoàng Mai về sắp xết tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2018 -2021 và những năm tiếp theo.
Lãnh đạo huyện Thanh Chương

Thanh Chương giảm 179 biên chế trong 3 năm

(Baonghean.vn) - Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, các cấp ủy ở Thanh Chương đã có nhiều giải pháp trong tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy
Nhân rộng mô hình thi tuyển các chức danh lãnh đạo

Nhân rộng mô hình thi tuyển các chức danh lãnh đạo

(Baonghean.vn)- Cử tri kiến nghị chính phủ nghiên cứu, nhân rộng mô hình tổ chức thi tuyển để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo như một số tỉnh đã thực hiện để đảm bảo lựa chọn đúng người đủ đức, đủ tài vào bộ máy công quyền của nhà nước.
Nghệ An chủ động bố trí lại chức danh Phó Chủ tịch UBND xã theo quy định

Nghệ An chủ động bố trí lại chức danh Phó Chủ tịch UBND xã theo quy định

(Baonghean) - Gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin Nghệ An “ thừa”  179  phó chủ tịch (PCT) UBND  cấp xã. Trên thực tế số cán bộ này không phải do bổ nhiệm “ thừa” mà họ thuộc diện phải bố trí, sắp xếp lại theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương (có hiệu lực từ 1/1/2016) và Nghị định 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ...