Chứng khoán Sacombank lỗ hơn 1.700 tỷ đồng

Nguyên nhân chính do công ty nhận định sai lầm về xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần chứng khoán Sacombank (SBS) công bố thông tin về thực trạng tài chính doanh nghiệp tính đến thời điểm 30/6/2012. Theo đó, tổng lỗ lũy kế của đơn vị này lên tới 1.772 tỷ đồng, phát sinh chủ yếu do trích lập dự phòng bổ sung danh mục đầu tư và khoản phải thu trong giai đoạn năm 2010-2011.

Tổng tài sản của SBS hiện đạt 1.480 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và các khoản tương đương tiền là 878,4 tỷ đồng. Tổng nợ SBS phải trả đạt 1.736 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu bị âm 256 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối trong giai đoạn này cũng âm 1.772 tỷ đồng.

Theo SBS, nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ là do nhận định sai lầm về xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán. Đồng thời, danh mục đầu tư tài chính duy trì tương đối lớn trong khi giá cổ phiếu liên tục biến động giảm, cơ chế giám sát yếu kém và sự buông lỏng kiểm soát rủi ro của ban lãnh đạo SBS trước đây cũng là lý do khiến SBS sa sút lợi nhuận.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, một số vi phạm về quy chế, quy định giao dịch, báo cáo và công bố thông tin của các cá nhân, nhân viên cũ từng làm việc tại SBS cũng gây ảnh hưởng nhiều tới công ty.

Hiện tại, SBS vẫn tiếp tục các hoạt động kinh doanh bình thường. Tính tới 30/6/2012, tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư là 207,6 tỷ đồng và được gửi ở tài khoản chuyên biệt tại Sacombank.

SBS cũng lên kế hoạch về các giải pháp khắc phục, trong đó, HĐQT và Ban điều hành doanh nghiệp thống nhất về đề án tái cấu trúc toàn diện công ty. Mục tiêu nhằm đảm bảo SBS đáp ứng đủ các điều kiện về vốn và tỷ lệ vốn khả dụng theo quy định hiện hành. Đồng thời, công ty phải khắc phục triển để các yếu kém trước đây và nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm lợi ích cổ đông.

Việc tái cấu cũng nguồn vốn cũng được SBS công bố thực hiện theo hướng đề nghị trái chủ chuyển đổi 800 tỷ trái phiếu thành vốn cổ phần, tỷ lệ 1:1 nhằm tăng cường vốn chủ sở hữu cho công ty.


Theo VnExpress - NT