#chuyên án

82 kết quả

Khởi tố 6 cán bộ văn phòng đăng ký đất và công chức địa chính ở Thái Hòa

Khởi tố 6 cán bộ văn phòng đăng ký đất và công chức địa chính ở Thái Hòa

(Baonghean.vn) - 6 đối tượng là cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã và công chức địa chính một số phường, xã tại thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn móc nối, thông đồng với nhau, sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh, thu lợi bất chính 760 triệu đồng của người dân trong quá trình xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.