Chuyện còn ít biết về Tướng Phùng Chí Kiên

(Baonghean) Đúng 70 năm sau ngày v danh tướng đầu tiên quê Ngh An hy sinh lm lit, ti mnh đất c hương thuc xã Din Yên, huyn Din Châu, hu thế tiến hành xây dng Khu tưởng nim đồng chí Phùng Chí Kiên, mt trong nhng người hc trò xut sc ca Ch tch H Chí Minh...

 

T năm 1992, Trường PTCS xã Din Yên đã vinh d mang tên Phùng Chí Kiên. Năm 2002, mt khu ph thuc qun Cu Giy gia lòng Th đô Hà Ni, đã được mang tên ông. Cuc đời, s nghip ly lng như thế, vy mà do đâu hy sinh đã 62 năm (1941-2003), tên tui ca ông vn chưa hin hu trên tm bng T quc ghi công? 


Tháng 4/2003, chúng tôi ngược ra xã Din Yên, vào nhà anh Nguyn Văn Vit (SN 1944), Thượng tá Quân đội nhân dân Vit Nam, ngh hưu năm 1999 (năm 2008 mt vì bo bnh), là cháu gi Phùng Chí Kiên bng chú rut, người đang th chú. Sau ngày v hưu, anh Vit mi có điu kin tham gia tôn lp ph h chi h đi gõ ca t xã, huyn, tnh đến Trung ương... để xin Nhà nước cp bng T quc ghi công cho người chú hy sinh t thu anh chưa có trên đời. Vy mà kết qu vn chưa đâu vào đâu. Anh Vit lng bun...


Trong căn nhà lp ngói tường bao, treo trang trng tm Huân chương Chiến công hng Ba (s 283/KT/CT do Ch tch nước Lê Đức Anh ký, ngày 6/6/1994) ghi rõ: Tng Lit s Phùng Chí Kiên. Tm Huân chương Chiến công hng Ba còn khiêm tn so vi s cng hiến hy sinh lm lit ca ông, song dù sao hai ch Lit s cũng đã phn nào an i, động viên thân nhân, gia đình, dòng h, quê hương!


V chng c Nguyn Khon-Trn Th Cúc sinh h 4 người con gm: ông Nguyn Văn Dc (?-1947), thân sinh anh Vit; bà Nguyn Th Loan, ông Nguyn Văn Tha, út là Nguyn V - Phùng Chí Kiên. Phùng Chí Kiên còn nhiu tên gi khác như Mnh Văn Liu, Nguyn Hào... Ông sinh ngày 18/5/1901, quê làng M Quan Thượng, Tng Vn Phn, nay là xã Din Yên. C T chi h tên là Nguyn Đình Lin, quê huyn Thch Hà, tnh Hà Tĩnh. Khong đầu thế k XIX, c Lin ra xã Din Yên ly v r ti đó, đến đời c Nguyn Khon (1872-?) thân sinh ca ông Phùng Chí Kiên đã là hu du đời th 5 ca c Lin, hin Nhà th c Lin vn xã Din Yên.

Năm 1926, Hi Vit Nam Thanh niên cách mng chn gi Nguyn V sang Qung Châu (Trung Quc) d lp hun luyn chính tr do Lý Thy - Nguyn Ái Quc t chc, ging dy. Sau đó, ông được Nguyn Ái Quc gii thiu vào hc Trường Quân s Hoàng Ph, ri sang Liên Xô hc Trường Đại hc Phương Đông. Hc xong v làm vic trong Ban lãnh đạo hi ngoi ca Đảng Cng sn Vit Nam, cùng Lê Hng Phong, Hà Huy Tp chun b

Đại hi đại biu Đảng ln th I (t 27-31/3/1935), Đại hi I bu ông vào BCH Trung ương. Ngày 28/1/1941, ông cùng Nguyn Ái Quc v ti Cao Bng, tháng 5/1941 tham d Hi ngh Trung ương 8 do Nguyn Ái Quc ch trì. Hi ngh tiếp tc bu ông vào BCH Trung ương, ông được phân công trc tiếp thành lp ch huy Đội Cu quc quân I, Tng ch huy Khu căn c Bc Sơn.


Tháng 6/1941, quân Pháp càn quét quy mô ln vào Khu căn c Bc Sơn, tiến hành "tát cn đìa ht cá". Ban ch huy Cu quc quân quyết định c mt t bo v đưa các đồng chí Trung ương v xuôi; đồng chí Hoàng Quc Vit, đồng chí Phùng Chí Kiên... cùng lc lượng Cu quc quân bám tr Võ Nhai, phân tán thành tng t bám dân chiến đấu chng càn.


Cuc chiến đấu din ra quá chênh lch v mi mt, ta quyết định để mt b phn đánh chn, hai b phn còn li phá vây rút lên Cao Bng để bo toàn lc lượng. Ngày 21/8, đơn v do Phùng Chí Kiên, Lương Văn Tri ch huy lên ti xã Bng Đức (huyn Ngân Sơn) thì b lt vào vòng vây ca địch, chúng huy động khá đông châu đoàn, lính dõng khép cht các hướng. Ông Lương Văn Tri hy sinh, ông Phùng Chí Kiên b thương nng vn kiên cường chiến đấu hút địch v phía mình để đồng đội phá vây thoát him. Tng ch huy trưởng Phùng Chí Kiên b sa vào tay gic sau khi đã bn viên đạn cui cùng. Bn châu đoàn không còn tính người đã cht đầu ông, đem cm đầu cu Ngân Sơn, hòng uy hiếp tinh thn cán b và nhân dân địa phương!


Ngày 10/3/1990, thân nhân gia đình, B Quc phòng, cùng mt s đồng đội tng vào sinh ra t đã đưa mt phn hài ct ca Phùng Chí Kiên t Bc Cn v Nghĩa trang Mai Dch (Hà Ni).


Trong quá trình thu thp tư liu v Phùng Chí Kiên, tôi được gp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ti tư dinh. Sau khi nghe tôi trình bày xin Đại tướng phát biu v Phùng Chí Kiên, Đại tướng cũng nhòa nhòa nước mt: "Nếu anh Phùng Chí Kiên còn sng thì Đảng, Bác H không phân công tôi ph trách quân s... Đồng chí Phùng Chí Kiên là mt tin bi cách mng có đức độ, có tài năng v chính tr, v quân s; mt con người rt hòa hp vi đồng chí, đồng bào, luôn gương mu v mi mt. Mi ln nghĩ v anh, bn thân tôi li mun khóc...".


Nghe tôi báo cáo v vic cho đến nay đã 62 năm ông Phùng Chí Kiên vn chưa có Bng T quc ghi công, ánh mt Đại tướng rt bun: "Ln đầu tôi gp anh Phùng Chí Kiên vào tháng 5/1940, lúc đó tôi được Đảng c đi Côn Minh cùng anh Phm Văn Đồng. Các anh Phùng Chí Kiên, Vũ Anh đón chúng tôi. Anh Phùng Chí Kiên b trí cho tôi và anh Phm Văn Đồng gp đồng chí Vương (tc Bác H). Sau đó tôi may mn chung vi anh Phùng Chí Kiên mt thi gian. Chúng tôi rt thương nhau và rt hiu nhau... Anh Phùng Chí Kiên được phân công công tác ti địa bàn Cao Bng - Bc Sơn. Nên tìm gp đồng chí Doãn Hng, nguyên là Bí thư Tnh y Bc Cn, hin Thái Nguyên, để tìm cho ra ch chôn đầu anh Phùng Chí Kiên, ri đưa v chôn cùng thi th còn li ca anh. Tôi nghĩ, nhân ngày hy sinh ca anh, đề ngh xây nhà lưu nim anh Phùng Chí Kiên, còn vic làm chế độ lit sĩ cho anh là đương nhiên. Nên bàn vi Hi đồng khoa hc lch s t chc cuc Hi tho v Phùng Chí Kiên... Không hiu Din Châu, anh Kiên còn nhà ca, v con không?".


Tôi báo cáo vi Đại tướng: Trên khu đất xưa hin vn còn ngôi nhà ca 2 c thân sinh để li cho cu út Nguyn V - Phùng Chí Kiên. Theo anh Nguyn Vit, cháu gi Phùng Chí Kiên là chú rut: V chng c Khon, c Cúc trước lúc quy tiên đều dn con cháu gng gi li ngôi nhà ca 2 c dành cho cu út V. Đầu nhng năm 60 ca thế k XX, người cháu ni tc vì còn tr người non d, trước khi di cư lên huyn Qu Hp lp nghip đã trót bán ngôi nhà cho mt người dân trong vùng. Sau ngày ngh hưu, anh Nguyn Vit đã vn động anh em ni tc góp tin chuc và tái dng ngôi nhà trên nn cũ.

Ngôi nhà của Tướng Phùng Chí Kiên


V chuyn gia đình riêng ca Tướng Phùng Chí Kiên, t năm 1925 đến khi hy sinh, ông luôn b mt thám Pháp ráo riết truy lùng khp trong và ngoài nước. Thi gian Nguyn V đang "mt tích" thì ti quê nhà, hai c thân sinh đã kiếm tìm dm hi mt thôn n đẹp người đẹp nết, quê xã Din M, đôi bên gia đình t chc đám cưới vng chú r. Du thế, chú r Nguyn V vn là "chng h" ca cô gái y. Nàng v nhà b m chng, sut 5 năm vòi vi đợi ch mà chưa mt ln được bén hơi chng(!).

Cm thương xuân sc có thì, đôi bên gia đình đành phi động viên khuyên bo cô đi bước na. Nhưng cái thi xanh đẹp nht ca cuc đời thiếu n đã trôi qua, cô đành an phn làm v l cho mt người quê xã k bên. Sau ngày gia đình c Khon - c Cúc cưới chng cho con dâu, hai c vn đồng ý để cô thường xuyên qua li chăm sóc an i b m chng cũ...


Thot đầu, tôi nghĩ ch là s tình c, nhưng 4 tháng sau k t ngày báo Lao Động đăng bài "Lit s Phùng Chí Kiên 62 năm... chưa là Lit s" (27/7/2003), tôi phn khi được chng kiến tm bng T quc ghi công do Th tướng Phan Văn Khi ký, ngày 17/11/2003, đã mang tên Lit sĩ Phùng Chí Kiên. Ri chng kiến L đón rước tm bng do chính quyn huyn, xã, gia đình h tc, cùng đông đảo nhân dân xã Din Yên trân trng rước v, kính cn bày lên bàn th Lit sĩ, thì tôi li nghĩ không là tình c na!

Giao Hưởng

tin mới

Thức quà quê 'ăn chơi' thành đặc sản ở Đô Lương

Thức quà quê 'ăn chơi' thành đặc sản ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Bánh gai Đông Sơn có từ lâu đời, trở thành đặc sản của người dân Đô Lương, thường được dùng vào các dịp ăn hỏi, lễ, Tết và làm quà biếu. Bắt đầu từ những năm 1980 của thế kỷ trước thì bánh gai Đông Sơn trở thành hàng hoá, được tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh… 

Bản làng ngân vang điệu xuối, lăm

Bản làng ngân vang điệu xuối, lăm

(Baonghean.vn) - Mảnh đất Quỳ Châu được coi là một trong những cái nôi của văn hóa dân tộc Thái ở Nghệ An. Nơi đây có nhiều loại hình di sản văn hóa giàu bản sắc. Những năm gần đây việc bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên vùng đất Tây Bắc Nghệ An được quan tâm chú trọng.

Chị em bản Na mặn mà giữ nghề dệt thổ cẩm

Chị em bản Na mặn mà giữ nghề dệt thổ cẩm

(Baonghean.vn) - Nhiều sản phẩm thổ cẩm tinh xảo với sắc màu hấp dẫn, hoa văn đa dạng được chị em phụ nữ bản Na, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn dệt nên bằng đam mê làm "sống lại" nghề truyền thống của đồng bào Thái ở vùng biên Nghệ An. 

Tổ đổi công - mô hình giải bài toán thiếu lao động ở các xã miền núi Nghệ An

Tổ đổi công - mô hình giải bài toán thiếu lao động ở các xã miền núi Nghệ An

(Baonghean.vn) - Để tiết kiệm chi phí thuê nhân công, giải quyết bài toán thiếu lao động làm nông, các tổ đổi công được thành lập. Nhà này hỗ trợ nhà kia, xoay vòng vậy cho đến hết mùa, vừa tạo nét đẹp văn hóa trong lao động, vừa thắt chặt tình đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy sản xuất…

Tự do trong tình yêu và hôn nhân ở người Mông

Tự do trong tình yêu và hôn nhân ở người Mông

(Baonghean.vn) - L.T.S: Liệu có phải lúc nào hôn nhân và tình yêu cũng phải song hành? Liệu có phải hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu? Thực tế cho thấy ở người Mông, đôi khi có một sự tồn tại độc lập giữa khái niệm hôn nhân và tình yêu...

Cây quế Quỳ ở Quế Phong. Ảnh: Nhật Lân

Cây quế Quỳ cần được quan tâm bảo hộ chỉ dẫn địa lý

(Baonghean.vn) - “Nhất quế Quỳ, nhì quế Thanh”, từ ngàn năm trước, cùng với ngà voi, sừng tê giác, ngọc trai, trầm hương,... quế Quỳ là một sản vật được cung tiến, xuất khẩu sang Trung Quốc và nhiều nước. Vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với đặc sản này cần được quan tâm.

Tiếp mạch nguồn truyền thống, bứt phá vươn lên

Tiếp mạch nguồn truyền thống, bứt phá vươn lên

(Baonghean.vn) - Với truyền thống Lộc Đa, Đức Thịnh – nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của phủ Hưng Nguyên, là nơi khởi đầu cho cuộc biểu tình Xô viết 1930-1931, mảnh đất mà mỗi địa danh đều thắm đỏ niềm tự hào cách mạng: Đền Trìa, nhà thờ họ Hoàng, nhà thờ họ Uông… 

Vui chuyện mới ở Thạch Ngàn...

Vui chuyện mới ở Thạch Ngàn...

(Baonghean.vn) - Xã Thạch Ngàn là nơi đón 80 hộ đồng bào Đan Lai về sinh sống tại các bản Thạch Sơn, Bá Hạ, đời sống hết sức khó khăn. Vài năm nay huyện Con Cuông đang đẩy mạnh Chương trình Ngân hàng bò giúp đỡ hộ nghèo, ở xã Thạch Ngàn có 10 hộ tham gia...

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

 Khát vọng lan tỏa dân ca ví, giặm

Khát vọng lan tỏa dân ca ví, giặm

(Baonghean.vn) - Nằm trong số những nghệ nhân thuộc lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của tỉnh được Nhà nước vinh danh, Nghệ nhân Nhân dân Võ Thị Hồng Vân và Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Thị Cẩm Vân luôn đau đáu, trăn trở với việc gìn giữ, phát huy giá trị của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Mây trắng

Ngắm mây trên bản biên giới Phà Chiếng

(Baonghean.vn) - Phà Chiếng là bản biên giới thuộc xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Nơi đây đường đi hiểm trở, điều kiện sống của đồng bào gặp vô vàn khó khăn. Bù lại, thiên nhiên đã ban tặng cho bản Phà Chiếng cảnh sắc nên thơ, hữu tình, không khí mát lành, đặc biệt là có mây phủ quanh năm.

Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh

Phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh

(Baonghean.vn) - Với điều kiện địa lý, thiên nhiên hùng vĩ và kỳ thú, đất Anh Sơn sớm đi vào thi phú của tiền nhân với những áng văn trác tuyệt; đây cũng là vùng “địa linh” dày dặn truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng, góp một dấu son vào pho sử vàng đấu tranh dựng nước và giữ nước.
Ngát hương sen tháng 5 trên quê hương Bác Hồ

Ngát hương sen tháng 5 trên quê hương Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp tháng 5 về, những hồ sen ở quê Bác, xã Kim Liên (Nam Đàn) lại nở hoa, tỏa hương thơm ngát. Hoa sen không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương.
Một đời đắm say với tiếng sáo quê hương

Một đời đắm say với tiếng sáo quê hương

(Baonghean.vn) - Minh An không đến với sáo bằng sự tình cờ mà đó là sự lựa chọn của chính em từ thuở thiếu thời, là con đường bền bỉ, nhẫn nại dù gặp không ít gian khó. Em dành cho cây sáo nhỏ bé ấy cả tuổi xuân tươi đẹp nhất của mình, và ngược lại, sáo cũng hồi đáp em một sự nghiệp đáng tự hào.
Hướng tới Lễ hội Làng Sen cấp quốc gia

Hướng tới Lễ hội Làng Sen cấp quốc gia

(Baonghean.vn) - Hơn 40 năm qua, Lễ hội Làng Sen được tổ chức hàng năm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của Nhân dân, là dịp để người dân cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu.
Câu chuyện nghề rèn ở Kim Liên (Nam Đàn)

Câu chuyện nghề rèn ở Kim Liên (Nam Đàn)

(Baonghean.vn) - Tuy không còn nhộn nhịp như trước, nhưng nghề rèn truyền thống ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn vẫn đang được duy trì, gìn giữ bởi những người thợ yêu nghề. Cùng với sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, họ đã tạo ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.
Lan tỏa giá trị văn hóa, nhân văn xứ Nghệ

Lan tỏa giá trị văn hóa, nhân văn xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, hàng chục trang báo và cả mạng xã hội phản ánh, chia sẻ khá nhiều về việc Hội đồng hương Nghệ An sẽ tổ chức đêm nhạc Mạch nguồn ví, giặm, vinh danh 5 nhạc sĩ tiêu biểu của quê hương.
Ai về chợ Ú Đại Sơn...

Ai về chợ Ú Đại Sơn...

(Baonghean.vn) - Chợ Ú (xã Đại Sơn, Đô Lương) không chỉ được biết đến là chợ trâu bò lớn nhất Đông Nam Á, mà còn là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của vùng quê xứ Nghệ.

Nghệ An: Đi đâu chơi vào dịp lễ 30/4-1/5?

Nghệ An: Đi đâu chơi vào dịp lễ 30/4-1/5?

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, là thời điểm thích hợp để các gia đình đi du lịch cùng nhau. Nếu chưa biết dịp lễ này đi đâu, sau đây là một số điểm đến không thể bỏ qua tại Nghệ An mà quý vị có thể tham khảo.