#chuyên ngành

5 kết quả

Thực hiện hiệu quả thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước

Thực hiện hiệu quả thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước

(Baonghean.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã triển khai công tác thanh tra chuyên ngành sát với nhiệm vụ được giao và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ vậy, giúp các đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hiệu quả và đúng quy định pháp luật.