'Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả rất quan trọng'

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả quan trọng và những điểm nhấn trong chuyến thăm này của Tổng Bí thư.

PV: Thưa đồng chí Hoàng Bình Quân, chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt. Xin đồng chí cho biết những kết quả chính của chuyến thăm?

Ông Hoàng Bình Quân: Việc chọn Lào là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta trong nhiệm kỳ Đại hội XII là thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước ta và nhân dân ta đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Đây cũng là lần đầu tiên, hai Đảng tiến hành đại hội cùng vào đầu năm nay và do đó cùng bước vào một nhiệm kỳ mới trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động phức tạp.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân.

Chính vì vậy, chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt; là dịp để hai Nhà Lãnh đạo cao nhất của hai nước trao đổi, thống nhất về các định hướng, chủ trương, biện pháp lớn về hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong cả nhiệm kỳ, nhằm đưa quan hệ đặc biệt Việt – Lào ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả.

Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Bạn tiếp đón Tổng Bí thư và Đoàn rất trọng thị, nồng hậu, thấm đượm tình đồng chí, anh em. Chương trình thăm, làm việc phong phú, thiết thực với các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng. Hai bên trao đổi sâu rộng, chia sẻ nhận thức về tình hình thế giới, khu vực; đánh giá những thành quả quan trọng về hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước thời gian qua; trên cơ sở đó, bàn bạc, thống nhất các chủ trương, trọng tâm, biện pháp lớn về hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới. Tôi xin nhấn mạnh mấy điểm sau:

Thứ nhất, hai bên thống nhất nhận thức và khẳng định mối quan hệ đoàn kết gắn bó đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản vô giá, là quy luật sống còn, là nhân tố không thể thiếu đối với thắng lợi của hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước trong cuộc đấu tranh giành, giữ và bảo vệ nền độc lập, tự do trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp, trong giai đoạn quan trọng của sự phát triển của mỗi nước hiện nay, dù ở hoàn cảnh cảnh nào, hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước cũng trước sau như một, quyết tâm gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.

Thứ hai, hai bên đã bàn, trao đổi về phương hướng tăng cường, thúc đẩy, tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ mới; trong đó, nhấn mạnh đến hợp tác kinh tế, đặc biệt là kết nối kinh tế, bao gồm cả kết nối về thể chế chính sách, về hạ tầng giao thông, về năng lượng và về du lịch.

Thứ ba, hai bên nhất trí đẩy mạnh phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường các cơ chế trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo và quản lý đất nước, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các Ban của Đảng; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ; qua đó, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi Đảng trong tình hình mới.

Để cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai nước, trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký kết 7 văn kiện hợp tác. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo với các đồng chí  Lãnh đạo Lào về việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em công trình Tòa nhà Quốc hội Lào tại thủ đô Viêng Chăn và hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ về quà tặng đầy ý nghĩa này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tặng tỉnh Bô-ly Khăm-xay một công trình trường học. Đây là những biểu hiện rất sinh động của tình cảm hữu nghị, đoàn kết rất đặc biệt giữa hai nước Việt Nam, Lào.

PV: Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bi thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, sinh viên Trường Đại học Quốc gia Lào. Xin đồng chí đánh giá về cuộc nói chuyện rất có ý nghĩa này của Tổng Bí thư?

Ông Hoàng Bình Quân:  Tổng Bí thư đã có một cuộc gặp gỡ, nói chuyện rất tình cảm, sâu sắc và rất xúc động với 1800 cán bộ, sinh viên trường Đại học Quốc gia Lào. Bài phát biểu của Tổng Bí thư đã chia sẻ những suy nghĩ, định hướng lớn về quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, về con đường mà hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước đã lựa chọn cũng như mong muốn, trông đợi của Tổng Bí thư với các bạn trẻ, truyền tải những thông điệp sâu sắc tới thế hệ trẻ và công chúng hai nước.

Một là, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khắc họa sinh động, sâu sắc những yếu tố làm nên quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, giữa hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước. Sự tương đồng, gắn bó một cách mật thiết, khách quan về lịch sử, tự nhiên, về văn hóa, về quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đã làm nên mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, được các thế hệ nối tiếp nhau dày công vun đắp, là tài sản vô giá cần gìn giữ, trao truyền của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Hai là, những nỗ lực phi thường của nhân dân hai nước, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, trong công cuộc đổi mới hiện nay. Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều khó khăn, những kết quả, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước đã giành được qua 30 năm đổi mới là minh chứng sinh động khẳng định đường lối mà hai Đảng và nhân dân hai nước đã lựa chọn là rất sáng suốt, đúng đắn, là cơ sở để nhân dân hai nước tự tin, vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ba là, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi gắm những suy nghĩ và mong muốn tới các bạn trẻ hai nước; khẳng định thanh niên là “rường cột của nước nhà”, là “lực lượng xã hội to lớn của hiện tại, chủ thể sáng tạo của tương lai”. Tổng Bí thư kỳ vọng, thế hệ trẻ sẽ xứng đáng là lực lượng xung kích hùng hậu, nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và vào việc gìn giữ, phát triển ngày càng năng động, hiệu quả quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam trong giai đoạn mới.

PV: Thưa đồng chí, Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã thống nhất và khẳng định những định hướng, trọng tâm lớn cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là trong nhiệm kỳ này.  Xin đồng chí đánh giá về triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Ông Hoàng Bình Quân: Những định hướng, chủ trương, và biện pháp lớn mà hai bên đã nhất trí đề ra trong chuyến thăm lần này sẽ mở đường và tạo động lực cho hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả hơn, triển vọng thu được nhiều kết quả mới trong thời gian tới.

Nhìn tổng thể, hợp tác toàn diện giữa hai nước trên các lĩnh vực chắc chắn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Quan hệ chính trị sẽ được tăng cường ngày càng chặt chẽ, các cơ chế hợp tác sẽ được mở rộng và nâng cao hiệu quả.

Hợp tác kinh tế sẽ có chuyển biến mới quan trọng. Việc hai bên nhất trí và quyết tâm giải tỏa các vướng mắc, tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy kết nối cả về thể chế lẫn hạ tầng, giao thông, năng lượng  chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, giao thương, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Về lĩnh vực xây dựng Đảng, hiện hai bên đã có một số cơ chế hợp tác, trao đổi. Với những định hướng mà hai Tổng Bí thư đã đề ra, chắc chắn hợp tác trên lĩnh vực này sẽ được mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa trong cả hệ thống chính trị, đặc biệt là giữa các Ban Đảng, cơ quan của Đảng của hai nước.

Ngoài ra, sự thống nhất nhận thức trên các vấn đề quốc tế và khu vực sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề đối ngoại và quốc tế, đặc biệt là tại các diễn đàn đa phương, đóng góp tích cực cho việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

PV: Xin cảm ơn đồng chí./.

Theo VOV