Có 19 nội dung thông tin qua đường dây nóng kỳ họp HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã thiết lập 3 đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh, ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp. Bao gồm: 0383.598828; 0383.5988800; 0383.598747.

Bộ phận trực đường dây nóng tại kỳ họp đang tiếp nhận ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp

Qua 2 ngày diễn ra kỳ họp, thông qua đường dây nóng, bộ phận thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận các cuộc điện thoại của cử tri trong tỉnh phản ánh, kiến nghị, đề xuất 19 nội dung tập trung về tranh chấp đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng; chính sách xã hội, chính sách người có công; ô nhiễm môi trường....

Cũng tại kỳ họp, bộ phận tiếp công dân của HĐND đã tiếp 8 công dân đến kiến một số vấn đề liên quan đến các vấn đề xã hội, dân sinh.

Mai Hoa