Cơ cấu ngành nghề ở nông thôn chuyển dịch mạnh mẽ

(Baonghean.vn) - Cơ cấu ngành nghề ở nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng số lượng và tỷ trọng nhóm hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản - là những đánh giá cơ bản sau cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016.

Chiều 23/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản và nông thôn nhằm đáp ứng phục vụ xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn. 

Đây cũng là dịp để đánh giá kết quả thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM, đồng thời xây dựng dữ liệu về nông nghiệp, nông thôn phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu và chọn mẫu cho một số cuộc điều tra và yêu cầu thống kê khác.

Đồng chí Đinh Viết Hồng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra. Ảnh: Phú Hương

Nội dung Tổng điều tra tập trung vào các lĩnh vực sau: Nhóm thông tin về thực trạng nền sản xuất khu vực nông nghiệp; nhóm thông tin về nông thôn; nhóm thông tin về cư dân nông thôn. 

Tổng số hộ nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản toàn tỉnh tại thời điểm 1/7/2016 là 693.991 hộ, trong đó khu vực nông thôn là 668.214 hộ. Cơ cấu ngành nghề ở khu vực nông thôn có sự thay đổi nhanh theo hướng tích cực: Giảm số lượng và tỷ trọng nhóm hộ nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; tăng số lượng và tỷ trọng nhóm hộ công nghiệp và dịch vụ. Tổng số hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ở nông thôn là 440.710 hộ, chiếm 66% tổng số hộ; số hộ công nghiệp và dịch vụ là 175.913 hộ; tỷ trọng cả hai nhóm hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đã tăng 5,4%.

Theo đánh giá, chuyển dịch cơ cấu hộ nông thôn trên toàn tỉnh thời kỳ 2011- 2016 diễn ra nhanh và rõ nét hơn các thời kỳ trước đây.

Nuôi gà chăn thả tự nhiên ở Thanh Chương. Ảnh: Phương Thảo

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành đã bám sát vào hướng dẫn, phương án và các văn bản chỉ đạo để triển khai công tác Tổng điều tra. Chất lượng phiếu điều tra đã được nâng lên so với các cuộc điều tra trước. Các điều tra viên đã trực tiếp điều tra tại hộ, các thủ tục hành chính; 100% các huyện đã thực hiện chế độ báo cáo nhanh, báo cáo sơ bộ, báo cáo tiến độ triển khai Tổng điều tra đúng thời gian và biểu mẫu quy định.

Đồng thời, Trưởng ban chỉ đạo điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản tỉnh cũng nêu lên một số bài học kinh nghiệm như: Phải tập trung mọi nguồn lực, sự ủng hộ của cấp uỷ đảng chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; thực hiện chỉ đạo, triển khai chặt chẽ tất cả các khâu theo phương án và kế hoạch đã đề ra.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 3 tập thể, 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016./.

Phú Hương