Có một "Chiều Thu" đằm thắm

(Baonghean.vn) Đó là bài "Chiu Thu quê hương" ca c nhà thơ Huy Cn viết năm 1958 trong mt chuyến đi thc tế vùng bin Cm Ph, được in trong sách giáo khoa cp 2 ca chương trình giáo dc cũ (h 10 năm).


Ai cũng biết, nhng năm 60 ca thế k trước, min Bc bt tay vào xây dng CNXH, min Nam tiếp tc cuc đấu tranh thng nht nước nhà, c đất nước khó khăn v vt cht và "đói khát" v tinh thn (thiếu sách v, báo chí, tài liu). Chúng tôi - nhng hc sinh ln lên nông thôn, chng có gì ngoài cơm tri, nước giếng và nhng bài hc thuc lòng trong sách giáo khoa. Vì vy, "Chiu Thu quê hương", và nhiu bài thuc lòng khác đã tr thành món ăn tinh thn ca chúng tôi trong nhng ngày khó khăn chung ca đất nước, bi trong "Chiu Thu" y, chúng tôi đã sm nhn ra bóng dáng ca quê mình vi nhng âm thanh, hình nh thân quen, đơn sơ, mc mc, đằm thm vô cùng:


"Chiu Thu trông lá trúc vn đẹp quá!

Lá mía xanh nhung qut vào mái r,

Tiếng lao xao như ai ng nón chào.

Hoa mướp cui mùa vàng rc như sao,

Giếng trong lo, tri Thu in thăm thm.

Chiu Thu quê hương sao mà đằm thm,

Tôi bước gia vườn làm bn vi hàng cau,

Hút nng tơ vàng như nhng đài cao.

Đứng lng lng, thu tiếng chiu vàng rượi,

Vng khoai lang xòe lá ra nm sưởi

Cùng vi m gà xòa cánh p con,

trước sân nhà, my đống gch son,

H vôi trng nm đợi ngày xây dng.

Chiu Thu trông em bé cười má ng,

Nhng cây sai, m đứng gia chùm con.

Chiu Thu vàng, vàng rc c tâm hn,

C đất nước đang bi da thm tht.

Gió bin mn thi v đây tha thiết,

Nhng con chim phơi phi cánh chiu Thu.

Náo nc như chiu, êm như ru."


Chng y âm thanh, hình nh, vi giai điu ngt ngào, tha thiết, bài thơ đã gieo vào tâm hn tôi t tha u thơ mt tình yêu quê hương, x s, mt nim t hào, nim tin yêu v s nghip cách mng ca chúng ta. Hơn na thế k qua, trên bước đường hc tp, lao động đầy vt v, "Chiu Thu quê hương" như mt khúc nhc lòng êm đềm, mượt mà, quyến rũ, động viên tôi trong nhng lúc mt mi, khó khăn.


Cùng vi chùm "Thơ Thu" ca Nguyn Khuyến, "Tiếng Thu" ca Lưu Trng Lư, "Đất nước" ca Nguyn Đình Thi, vi "Mùa Thu hương cm mi", "Chiu Thu quê hương" ca c nhà thơ Huy Cn xng đáng được đưa vào sách giáo khoa để các thế h hc sinh Vit Nam biết thêm mt "nét Thu"- mt dáng hình x s ca Vit Nam trong sut chiu dài lch s.


Hồ Thị Thúy