Có thể cách chức cán bộ kê khai tài sản không trung thực

Theo nghị định 68 có hiệu lực từ 30/9, cán bộ kê khai tài sản, thu nhập không trung thực có thể bị xử lý bằng hình thức kỷ luật cao nhất là cách chức.

Ngày 8/8, Chính phủ ban hành Nghị định 68 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37 ngày 9/3/2007 về minh bạch tài sản, thu nhập, trong đó bổ sung quy định công khai Bản kê khai tài sản thu nhập. Một trong những quy định bổ sung tại nghị định lần này là về các nguyên tắc kê khai tài sản, thu nhập. Trong đó nhấn mạnh người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai. Bên cạnh đó, việc kê khai bổ sung theo định kỳ hằng năm chỉ thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động tổng thu nhập trong kỳ kê khai từ 50 triệu đồng trở lên hoặc khi có biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định.


 Cán bộ kê khai tài sản, thu nhập không trung thực có thể bị xử lý cao nhất
bằng hình thức cách chức. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Nghị định 68 đã sửa đổi, bổ sung và quy định rõ về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai phải công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thường xuyên làm việc. Thời gian công khai tối thiểu 30 ngày.

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thời điểm công khai được thực hiện từ 31/12 đến 31/3 năm sau.

Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải công khai tại hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người đó. Thời điểm công khai được thực hiện theo quy định của Hội đồng bầu cử, Ban thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến được bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, HĐND phải được công khai với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tại kỳ họp. Thời điểm, hình thức công khai được thực hiện theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì ngoài việc thực hiện công khai bản kê khai được quy định nêu trên còn phải công khai bản kê khai do tổ chức đó quy định.

Đặc biệt, nghị định mới của Chính phủ đã bổ sung hình thức xử lý kỷ luật người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. Theo quy định cũ, người bị kết luận là không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tuỳ theo tính chất, mức độ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch.

Tại Nghị định 68, ngoài các hình thức xử lý kỷ luật nêu trên còn bổ sung hình thức kỷ luật cách chức đối với cán bộ và hình thức giáng chức, cách chức với công chức kê khai không trung thực.

Ngoài ra, nếu chậm kê khai, chậm tổ chức kê khai, chậm tổng hợp báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập cũng bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, người đứng đầu của cơ quan có cán bộ thuộc đối tượng phải kê khai mà tổ chức việc kê khai chậm; người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập mà kê khai chậm; người có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập mà thực hiện chậm thì tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương.

Nghị định 68 có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2011.


Theo VnExpress