Con Cuông đẩy mạnh công tác khuyến học

(Baonghean.vn) - Sáng 22/4, Hội khuyến học huyện Con Cuông tổ chức đại Hội Khuyến học khóa 3, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 
Toàn cảnh Đại hội
Là một huyện miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn song công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong nhiệm kỳ 2009 - 2014 của huyện Con Cuông đạt nhiều kết quả, tác động không nhỏ tới sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.
 
Hội khuyến học từ huyện đến cơ sở đi vào hoạt động có chiều sâu. Từ năm 2009 đến nay, số lượng hội viên tăng từ 10.135 đến 11.250 hội viên, dòng họ khuyến học từ 19 lên 37 dòng họ, chi hội khuyến học tăng từ 116 lên 127 chi hội, phát thẻ hội viên đạt tỷ lệ 100%. Tổ chức hội khuyến học phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng và Nhà nước, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi... 5 năm qua, toàn huyện đã vận động quyên góp được gần 1 tỷ đồng.
 
Các đại biểu tham dự đại hội
Đại hội cũng thông qua mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác khuyến học và bầu Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới 2015 - 2020.
 
                                                                                      Nguyễn Lê