Con Cuông: Nâng cao năng lực hệ thống chính trị cấp cơ sở

(Baonghean) - Đại hội Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đề ra 24 mục tiêu cơ bản. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghi quyết đại hội, huyện Con Cuông xác định còn 9 mục tiêu quan trọng sẽ khó đạt để từ đó đề ra các giải pháp mạnh, trong đó, tập trung nâng cao năng lực cho hệ thống  chính trị cấp cơ sở được xem là một giải pháp trọng yếu...

Những đổi thay


Cho đến thời điểm hiện tại, tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm (2011-2012) của huyện Con Cuông đạt 8,5%, bằng 53,12% chỉ tiêu đại hội (16-17%). Giá trị tăng thêm bình quân đầu người năm 2013 ước tính 15.306.000 đồng, tăng 23% so với năm 2010, bằng 45,01% chỉ tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm, ngư ước tính năm 2013 là 47,53%. Công nghiệp – XD, dịch vụ ước tính năm 2013 là 52,47%. Phong trào mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đều khắp trên 12 xã. Từ nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh (6367 tấn), và từ nguồn vốn dự án VIE28, chương trình 135, Con Cuông đã xây dựng được 57,57 km đường bê tông nông thôn. Đánh giá theo bộ tiêu chí nông thôn mới (QĐ 491) năm 2012: Có 1 xã đạt 9/19 tiêu chí; 3 xã đạt 8/19 tiêu chí; 2 xã đạt 7/19 tiêu chí; 1 xã đạt 6/19 tiêu chí; 4 xã đạt 5/19 tiêu chí…

Qua nhiều địa phương ở Con Cuông, hình ảnh của nông thôn mới đã hiển hiện ở không ít các bản làng. Tại các xã Bồng Khê, Yên Khê, Lục Dạ, đan xen giữa những ngôi nhà ngói, nhà sàn khang trang, những vườn cam, vườn chè đâm chồi nở lộc là những con đường bê tông bằng bặn, sạch sẽ. Tại xã Môn Sơn, nơi có 35 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, giao thông đi lại khó khăn nhưng đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Các làng bản phong quang sạch sẽ, trên các cánh đồng, lúa đương thì con gái xanh mướt mắt như báo trước một mùa vụ mới bội thu.

Theo lãnh đạo xã Môn Sơn, tăng trưởng kinh tế hàng năm đã đạt mức 16 - 17%, trong đó, nông, lâm, ngư nghiệp đạt 11,2%/14% KH; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 20,5%/23% KH; thương mại dịch vụ đạt 15%/20% KH. Tổng sản lượng lương thực bình quân đạt 4.454,2 tấn, giá trị sản xuất đạt 53.163.133.000 đồng/91.465.000.000 đồng chỉ tiêu đại hội đề ra... Ông Vi Văn Tụ - Phó Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi: Sau nửa nhiệm kỳ qua, nhìn chung lĩnh vực kinh tế đạt kết quả khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống mọi mặt của nhân dân ngày một được cải thiện rõ rệt...Cán bộ huyện Con Cuông thăm mô hình nuôi ếch của hộ ông Ngân Văn Hòa, bản Thái Sơn 1, xã Môn Sơn.

Tại các xã Mậu Đức, Đôn Phục, Bình Chuẩn, cảnh sắc ở những vùng quê cũng đổi thay rõ nét. Tiềm năng to lớn về kinh tế rừng ở những nơi đây đã thể hiện rõ với hàng chục km những quả đồi bát úp trùng điệp, trên đó đã phủ kín một màu xanh bất tận của những rừng mét, rừng keo... Bình Chuẩn là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Con Cuông, đường giao thông đi lại rất khó khăn, cơ sở hạ tầng phát triển chậm, trình độ dân trí thấp, còn nhiều những tập quán, hủ tục lạc hậu nhưng đến nay cũng đã có những bước chuyển khá tích cực. Làng quê Bình Chuẩn như đang được thức dậy trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tại bản Đình, cán bộ cơ sở và nhân dân rất hồ hởi bên con đường bê tông mới do chính họ góp tiền góp công xây dựng.

Anh Chương Văn Hải - Trưởng bản Đình cho biết: "Khi biết Nhà nước cho xi măng, nhân dân bản Đình ủng hộ ngay. Nền đường thì đã có sẵn, nhân dân đóng góp tiền mua cát sỏi rồi cùng nhau tham gia thi công nên chỉ sau ít ngày đã có đường bê tông đi lại thuận tiện...". Chị Lô Thị Mạy, 29 tuổi, nhà ở cuối bản Đình thì mộc mạc: Trước đây việc đi lại khó khăn vất vả, nhất là trong những ngày có mưa lũ. Nay có đường bê tông đưa hạt lúa, cái củi về nhà đã dễ dàng hơn...

Không ít khó khăn

Có thể khẳng định cho đến thời điểm hiện tại, các địa phương trên địa bàn huyện Con Cuông đều đã có những đổi thay đáng kể so với thời kỳ trước năm 2010. Vậy nhưng, huyện Con Cuông xác định trong 24 mục tiêu Nghi quyết Đại hội đã đề ra, có tới 9 mục tiêu quan trọng sẽ khó đạt được kết quả tốt nếu không có những giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới. Đó là về tốc độ tăng trưởng bình quân; Tỷ trọng cơ cấu kinh tế; Giá trị tăng thêm bình quân đầu người/năm; Mức huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; Tỷ lệ lao động qua đào tạo; Số xã chuẩn quốc gia về y tế; Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; Tỷ lệ số xã có thiết chế văn hóa thông tin thể thao đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ rác thải được thu gom ở nông thôn.

Theo ông Vi Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, có nhiều những nhóm nguyên nhân dẫn đến việc Con Cuông khó thực hiện được 9 mục tiêu quan trọng nêu trên. Những nguyên nhân chủ quan tại địa phương được chỉ ra đó là: Công tác chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền hai cấp ở một số lĩnh vực chưa quyết liệt. Giải quyết một số vấn đề nổi cộm chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách hành chính có mặt còn hạn chế.

Bên cạnh đó, trong quan hệ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giữa các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị có lúc, có khi, có việc còn thiếu đồng bộ. Việc nắm bắt tư tưởng và định hướng tư tưởng, dư luận XH có khi chưa kịp thời, tư tưởng dựa dẫm, trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn  chậm được khắc phục... Đồng thời, sự suy giảm kinh tế cả nước, diễn biến thời tiết phức tạp... là những nguyên nhân khách quan đã khiến một số đề án mục tiêu đã đề ra của huyện Con Cuông chưa sát với thực tế, tính khả thi thấp.

Nâng cao năng lực hệ thống chính trị cấp cơ sở

Để thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội khoá XXV, huyện Con Cuông đã tìm nhiều giải pháp cho từng lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – dịch vụ… Đồng thời xác định tập trung khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, nguồn lực, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá, ứng dụng tiến bộ KHKT. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, phát triển kinh tế vườn rừng, kinh tế trang trại; Tích cực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển CN- TTCN, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm phục vụ cho phát triển KT- XH. Mở rộng hoạt động dịch vụ- thương mại, ưu tiên đầu tư phát triển du lịch…

Một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Huyện ủy Con Cuông xác định là đòn bẩy dẫn đến thành công cho từng mục tiêu cụ thể là phải làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Huyện ủy Con Cuông tiếp tục chú trọng chỉ đạo việc củng cố và nâng cao vai trò, chất lượng lãnh đạo của tổ chức Đảng ở các cấp, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/3/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015”; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 – 2020”; Kết luận số 09, 10-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh. Huyện ủy Con Cuông đã thông qua Đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở huyện Con Cuông, giai đoạn 2012 - 2015".

Để đổi mới chất lượng đội ngũ, một mặt cấp ủy đảng các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện những tồn tại, yếu kém, có biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, tư cách, vi phạm nguyên tắc Đảng. Trong thời gian này, cấp ủy đã kiểm tra 74 lượt tổ chức đảng, 80 lượt đảng viên, kết quả đã xử lý kỷ luật 4 cán bộ đảng viên vi phạm; Các ban Xây dựng Đảng đã kiểm tra 32 tổ chức, 64 đảng viên. UBKT hai cấp kiểm tra 28 tổ chức đảng và 53 đảng viên, kết quả có 21 tổ chức và 30 đảng viên có vi phạm.

Cùng với đó, huyện ủy Con Cuông đề ra nhiệm vụ tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; củng cố, nâng cao kiến thức về công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đứng đầu cơ sở. Coi trọng việc bồi dưỡng công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên, cấp ủy viên và toàn thể đảng viên. Kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh. Trong nửa nhiệm kỳ đã qua, huyện Con Cuông đã biểu dương 14 tập thể và 33 cá nhân điển hình  tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Có thể nói, việc Đảng bộ Con Cuông đề ra giải pháp chú trọng nâng cao năng lực cho hệ thống chính trị cấp cơ sở là hết sức quan trọng và cần thiết. Bởi, nếu đội ngũ cán bộ đảng viên cơ sở thiếu năng lực, trách nhiệm, thì rất khó hoàn thành các mục tiêu đề ra trong nửa nhiệm kỳ còn lại.


Nhật Lân