Con Cuông: Tập trung cấp GCN QSDĐ đất nông nghiệp, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng 17/8, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra kết quả cấp GCN QSDĐ tại huyện Con Cuông. Cùng đi có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Tính đến ngày 31/7, huyện Con Cuông đã cấp GCN QSDĐ lần đầu đối với đất ở đô thị đạt 91,6%; đất ở nông thôn đạt 82,74%; đất sản xuất nông nghiệp đạt 75,18%; đất sản xuất lâm nghiệp đạt 60,4% trên diện tích cần cấp.
 
Khó khăn của Con Cuông trong công tác này là xác định nguồn gốc sử dụng đất phức tạp như giao không đúng thẩm quyền, tự khai hoang sử dụng, lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, không đúng với quy hoạch. Đa số trường hợp khi nhận chuyển nhượng, tặng cho không thỏa thuận với nhau về diện tích đất ở, thậm chí không có giấy tờ. Đồng chí Đinh Viết Hồng kết luận tại buổi làm việc. Phòng TN-MT huyện Con Cuông báo cáo kết quả cấp GCN QSDĐ.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, tỷ lệ cấp GCN QSDĐ của huyện Con Cuông đạt ở mức khá, tuy nhiên vẫn còn 3 loại đất chưa đạt 85% diện tích đất được cấp GCN.

Đồng chí đề nghị huyện xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ và chỉ  tiêu cụ thể cho xã, cán bộ đối với những diện tích chưa được cấp đất. Đồng thời, huyện cần tiến hành kiểm tra, đôn đốc hàng tháng để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai. Riêng đối với đất lâm nghiệp, cần tiến hành rà soát, phân loại cụ thể để tiến hành cấp GCN cho các cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân, phấn đấu đến hết năm 2013 đạt 85% diện tích đất được cấp GCN QSDĐ.


Phạm Bằng