Con Cuông tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số lần thứ II

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6/2014, huyện Con Cuông  tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ II. Tham dự có 112 đại biểu đại diện cho các dân tộc anh em trên địa bàn huyện. Đồng chí Lô Xuân Vinh Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An về dự đại hội.

 
.
 
 
 
Vi Nhẫn